Nieuwe Antoniusacademie over ‘Armoede’

4 maart 2019

Op 22 maart organiseert het Bisdom Breda een Antoniusacademie over ‘Armoede’ met een rondetafelgesprek met mensen die in armoede leven en vertegenwoordigers van initiatieven die de last van de armoede proberen te verlichten.

Voor de publieke tribune zijn uitgenodigd leden van de pastorale teams, besturen van parochies en pci’s en diaconale werkgroepen in het Bisdom Breda. “Paus Franciscus heeft in 2016 na afloop van het jaar van barmhartigheid de werelddag van de armen in het leven geroepen. Voor het eerst vond deze dag plaats op 19 november 2017,” schrijft secretaris-generaal Ben Hartmann in de uitnodiging. “Volgens de paus zijn de armen ‘het lichaam van Christus’ en hij benadrukt het belang van echte ‘ontmoeting’ met hen.”

“In navolging van deze dag en de intentie van de paus heeft mgr. Liesen uitdrukkelijk gevraagd om tijdens de Antoniusacademie te spreken met mensen die ervaring hebben met armoede, omdat ze zelf in armoede leven of hebben geleefd.”

Daarom zijn voor deze Antoniusacademie organisaties benaderd die mensen in armoede helpen opnieuw in hun kracht te komen en die hun de mogelijkheid geven zelf actief drager in de organisatie te worden.

  • Quiet Community – verzacht armoede in Nederland
  • Steungezin.nl – helpt financieel
  • Joseph Wresinksky stichting ATD-vierde wereld – cultuur als middel in strijd tegen armoede
  • Anna Huis Breda – wederkerige omgang met en opkomen voor kwetsbare mensen
  • Sant ‘Egidio Roosendaal – vriendschap met de armen

Dr. Menco van Koningsveld, diaken van het Aartsbisdom Utrecht en onder meer docent aan de Priester- en Diakenopleiding Bovendonk, zal vanuit het sociaal denken van de Kerk zijn reflecties geven op de armoedeproblematiek en het rondetafelgesprek.

Praktische informatie

  • De bijeenkomst vindt plaats op vrijdag 22 maart 2019 van 15.00 uur tot 17.30 uur in de H. Antoniuskathedraal, Sint Janstraat 8, 4811 ZL te Breda
  • Aanmelding: E secretariaat@bisdombreda.nl of T 076 5223444 (ochtenden)
  • Voor vragen: Hanneke Oomen (E hoomen@bisdombreda.nl).

Antoniusacademie
De Antoniusacademie is een forum waar mensen uit Kerk en samenleving op uitnodiging van de bisschop van Breda bij elkaar komen om een thema uit de sociale leer van de Kerk nader uit te werken en uit te dragen. De bijeenkomsten vinden plaats in de ontmoetingsruimte van de H. Antoniuskathedraal.

Antonius van Padua. Beeld in de basiliek in Hulst. (Foto: Ramon Mangold)

Andere berichten