Nieuwe abt in de abdij van Zundert

27 maart 2007

Zaterdag 24 maart 2007 kozen de trappisten van de abdij Maria Toevlucht te Zundert broeder Daniël Hombergen tot hun abt. Hij is gekozen voor een termijn van zes jaar. Herverkiezing is mogelijk. De abtszegening is zondag 29 april 2007 in de namiddag. Nadere mededelingen volgen nog.

Broeder Daniël Hombergen is op 6 januari 1951 geboren te Vught. Hij bracht een groot deel van zijn jeugd op Curaçao door. Van 1970 tot 1975 volgde hij In Tilburg de Tekenacademie. Vervolgens werkte hij als docent tekenen en kunstgeschiedenis. Hij trad in 1979 in de abdij Maria Toevlucht in. Hij studeerde aan het Augustinianum in Rome. Daar behaalde hij in 1993 een licentiaat in de theologie. In 2000 promoveerde hij op het proefschrift The second origenist controversy : a new perspective on Cyril of Scythopolis’monastic biographies as historical sources for sixth-century Origenism. Vanaf dat jaar doceert hij patristiek (leer van de kerkvaders) aan de Theologische Faculteit van de Pauselijke Hogeschool San Anselmo te Rome. Vanaf 2005 was hij decaan van de theologische faculteit. Hij doceerde korte tijd aan de Priester- en Diakenopleiding Bovendonk te Hoeven. Daar verzorgde hij een cursus patristieke tekstlezing.

Broeder Daniël ziet het als één van zijn prioriteiten de broeders en de broederlijke eenheid te versterken. Hij ziet dit als een eenheid in verscheidenheid. “Daarnaast hoop ik dat we de rijkdom van het monastieke leven op een eigentijdse wijze naar buiten kunnen uitstralen. Op deze wijze vervullen we in alle bescheidenheid een functie in het bisdom. Veel mensen in het bisdom Breda laven zich aan onze monastieke bronnen,” zegt hij. “Dit maken we allereerst mogelijk door ons leven. Mensen kunnen als gast hieraan deelnemen en onze liturgische vieringen bezoeken. Daarnaast hoop ik in de toekomst ons monastiek erfgoed voor anderen verder toegankelijk te maken. Het gaat hierbij niet alleen om monastieke literatuur maar om onze hele cultuur.”
De abdij van Zundert geniet grote bekendheid door de Zen-meditaties die hier gegeven worden. “Deze blijven zeker bestaan. Veel mensen komen hiervoor naar onze abdij. Ook in de toekomst zijn zij erg belangrijk.

Andere berichten