Nieuwe aanpak: Actie kerkbalans ingeluid

13 januari 2016

De Actie Kerkbalans, waarmee meerdere kerkgenootschappen jaarlijks een bijdrage vragen van hun leden, wordt dit jaar letterlijk ingeluid. Op zaterdag 16 januari worden in tenminste 15 steden – verdeeld over de provincies – om twaalf uur de kerkklokken geluid. Het zijn bekende Nederlanders en/of plaatsgenoten die in de deelnemende stad aan het ‘klokkentouw trekken’. Daarmee maken ze duidelijk dat zij het maatschappelijke belang van de Kerk onderstrepen en roepen ze op daarvoor bij te dragen.

Het inluiden van Kerkbalans wordt een korte en krachtige ceremonie, waarbij de ’klokkenluider’ vertelt waarom hij of zij het belangrijk vindt dat de kerk er is in zijn of haar stad. Vrijwilligers zijn uitgenodigd om bij het inluiden aanwezig zijn, omdat deze nieuwe aanpak tot doel heeft waardering voor hun rol uit te spreken. “Wij willen vrijwilligers regionaal en lokaal motiveren. Zij zijn het die Kerkbalans mogelijk maken. Het inluidmoment is bedoeld om hen een hart onder de riem te steken zodat ze ook in 2016 met frisse moed de financiële bijdragen gaan inzamelen voor hun plaatselijke kerkgemeenschap,” aldus het campagneteam van Kerkbalans.

In het bisdom Breda wordt de actie op twee plaatsen ingeluid. In Breda zal Maarten van den Boom, de directeur van streekomroep ZuidWest de klokken van de Gertrudiskerk aan de Grote Markt laten luiden. Karen van den Broeke, predikante Noord-Beveland en preses van de Protestantse Kerk in Nederland, zal dit doen in de Lange Jan in Middelburg.

Met een infographic van de twee grootste deelnemende kerkgenootschappen (Rooms-Katholieke Kerk en Protestantse Kerk in Nederland) maakt het campagneteam van Kerkbalans inzichtelijk wat de kerk doet en betekent voor Nederland.

 

Andere berichten