Nieuwbrief Priester- en Diakenopleiding Bovendonk

19 december 2015

“Als wij vandaag mensen tot priester en diaken opleiden, dan leiden we geen functionarissen op, maar mannen, die allereerst zelf door de barmhartigheid van God zijn aangeraakt om vervolgens in de dienst van die barmhartigheid geplaatst te worden.” Dit schrijft rector Schnell in de nieuwsbrief van de Priester- en Diakenopleiding Bovendonk.

“De priester en diaken krijgen daarbij ieder een eigen taak. De priester krijgt bij de wijding de volmacht om in de bediening van de sacramenten de barmhartigheid van God te bemiddelen en om het volk Gods naar Zijn barmhartigheid te leiden. De diaken heeft als specifieke opdracht om in de dienst aan de mensen, en vooral de mensen aan de rand, de barmhartigheid van God zichtbaar en ervaarbaar te laten worden,” aldus de rector.

“De geloofwaardigheid van de Kerk gaat langs de weg van de barmhartige en medelijdende liefde,” heeft de heilige paus Johannes Paulus II gezegd. Rector Schnell: “Dit maakt dat de pastorale vorming, naast de studie, de geestelijke en menselijke vorming, een belangrijk onderdeel is van het hele vormingstraject.”

De nieuwsbrief staat in het teken van de pastorale vorming. Dit is een van de vier pijlers van de opleiding (pastorale vorming,menselijke vorming, geestelijke vorming, intelectuele vorming).

 

Andere berichten