Nieuw: retraite voor pastoraal werkers en werksters

30 maart 2011

Van zondag 10 april tot en met woensdag 13 april organiseert de Dienst Opleiding en Vorming van het Bisdom van Breda een retraite voor pastoraal werkers en werksters. De retraite vindt plaats in de Onze Lieve Vrouweabdij van de benedictinessen te Oosterhout. Vicaris-generaal Vincent Schoenmakers leidt de retraite.

“We volgen het ritme van het leven van de zusters vanaf het ochtendgebed tot en met de completen, wanneer de dag compleet is,” vertelt vicaris Schoenmakers. “Zo vieren we met hen de eucharistie en bidden het gehele getijdengebed. Er zijn twee conferenties per dag. In de avond is er gelegenheid tot uitwisseling van onze (geloofs)ervaringen.”

“Het verbindende thema van de retraite luidt: ‘Woord van God, Licht over het leven, hoop voor de toekomst, belofte van aanwezigheid’,” zegt de vicaris. “We sluiten hierdoor aan bij de bisschoppensynode over het Woord van God in 2008. Het Woord van God is een belangrijk thema van ons geloof.”
“Het is de eerste retraite voor deze doelgroep,” antwoordt vicaris Schoenmakers desgevraagd. “Er bestaat al een jaarlijkse retraite voor priesters en diakens. We willen ook volgend jaar een retraite voor pastoraal werk(sters organiseren. We zijn verheugd dat zich al zes personen zich hebben aangemeld. We hopen dat het aantal deelnemers de komende jaren groeit.”

Aanmelding is nog mogelijk bij het hoofd van de Dienst Opleiding en Vorming Norbert Schnell pr. (E rector@pdob.nl. )
 

Andere berichten