Nieuw: pastoraal assistenten in het Bisdom Breda

29 juni 2017

In een brief aan pastoors, teamleiders, pastorale beroepskrachten en parochiebesturen schrijft bisschop Liesen over de introductie van de functie van pastoraal assistent in het Bisdom Breda. “Bij de pastorale opdracht van de pastoors en pastorale teams worden in ons bisdom, zoals elders in Nederland, feitelijk al vrijwilligers betrokken,” schrijft de bisschop. “Het kerkelijk recht geeft bisschoppen de mogelijkheid zulke vrijwilligers met  een kerkelijke of bisschoppelijke zending te benoemen om mee te werken in het pastoraat. In andere bisdommen hebben bisschoppen hiervoor vormen met verschillende namen in het leven geroepen. Op soortgelijke wijze wil ik de mogelijkheid bieden pastoraal teams te versterken met de hulp van een pastoraal assistent,” aldus de bisschop.

Nieuwe aanpak
De bisschop verwijst naar zijn pastorale brief over de situatie in het bisdom (maart 2017), waarin hij schreef over met minder mensen en middelen werken en keuzes maken over wat wel en wat niet meer gedaan kan worden. Bisschop Liesen: “Dit brengt ook met zich mee dat de pastorale beroepskrachten een grote werkdruk kunnen ervaren en met moeite tijd vinden voor alle pastorale taken en kansen. Juist over die kansen heb ik met u willen spreken in mijn brief. De veranderingen in onze tijd bieden ook mogelijkheden en nodigen uit tot een nieuwe visie en een nieuwe aanpak: ‘[…] geloof kan niet meer verondersteld worden, maar mag en moet opnieuw voorgesteld worden. Dat vraagt om een manier van denken die niet begint bij de bestaande structuren maar bij persoonlijke relatie, gebed, Blijde Boodschap en missie. Hiervoor wil ik drie stappen aanreiken: de persoonlijke relatie met God, de bewuste keuze om gelovig in de wereld te staan, de betrokkenheid op de ander.’ De oproep om deze weg te gaan heb ik aan alle mensen in ons bisdom willen doen. Aan u allen die in het pastoraat in ons bisdom werkzaam zijn wil ik de zorg toevertrouwen in deze stappen voor te gaan en anderen daarin te begeleiden.”

Vormingsprogramma
De introductie van een gekwalificeerde vrijwilliger met kerkelijke zending was reeds in 2015 voorzien. In dat jaar startte het Sint Franciscuscentrum een vormingsprogramma voor vrijwilligers. De eerste twee jaar van dit programma omvatten een verdiepende geloofscursus die voor iedereen toegankelijk is. Het derde jaar was bedoeld als, zoals het Bisdom Magazine in mei 2015 aankondigde: als extra studie- en stagejaar voor diegenen die in aanmerking willen komen voor een bevestiging van de bisschop om in de parochie met een zekere verantwoordelijkheid vrijwillige taken uit te voeren, ter assistentie van het pastorale team.

Bisschop Liesen: “De pastoraal assistenten die met bisschoppelijke zending gaan werken, zullen hun taken uitoefenen onder directe verantwoordelijkheid van de pastoors. Aan hen wil ik ook de mogelijkheid toevertrouwen – wanneer zij dit wenselijk achten en in samenspraak met hun pastoraal team – uit de mensen die de tweejarige geloofscursus hebben gevolgd kandidaten te kiezen en deze aan te melden voor het opleidingsjaar tot pastoraal assistent.” Pastoors en teamleiders ontvangen daarom via het Sint Franciscuscentrum nadere informatie over het aanmelden voor dit opleidingsjaar.

“Van harte hoop ik dat de zending van goedgevormde vrijwilligers – waarmee elders in Nederland goede ervaringen zijn opgedaan – ondersteuning biedt aan de pastoraal teams en hun meer mogelijkheden geeft op de pastorale noden en kansen van onze tijd in te gaan,” aldus de bisschop.

(Foto: Johan Wouters)

Andere berichten