Nieuw medewerkersoverleg bisdomkantoor

23 oktober 2009

Op donderdag 22 oktober vond voor de eerste keer een interne bijeenkomst plaats voor de medewerkers van het bisdomkantoor en vrijwilligers die werkzaam zijn op het bisdomkantoor in Breda.

Medezeggenschap
Voorheen kende het bisdom van Breda een Ondernemingsraad (OR). De OR werd ingericht bij de samenvoeging in het jaar 2000 van verschillende bisdomonderdelen in de diocesane dienstverlening. Dat was, omdat het aantal medewerkers van de nieuwe werkorganisatie de WOR-norm ging overschrijden, en vanwege de wenselijkheid de medezeggenschap goed te regelen. Het bisdom, hoewel een kerkelijke instelling, keek daarbij naar de Wet op de Ondernemingsraden (WOR).

In 2008 was het aantal medewerkers ten opzichte van 2000 zodanig gedaald dat een andere vorm van medezeggenschap wenselijk bleek. Het bisdombestuur nam daarop initiatief en in overleg met de leden van de Ondernemingsraad (OR) werd besloten tot een bijeenkomst in nieuwe opzet. De nieuwe opzet komt ook tegemoet aan een wens van medewerkers om rechtstreeks aan het onderling overleg deel te kunnen nemen.

Tweemaal per jaar
In de nieuwe opzet vindt er tweemaal per jaar een bijeenkomst plaats van het bisdombestuur en alle medewerkers van het bisdomkantoor. Indien nodig of gewenst, door de medewerkers of het bestuur, kan een extra bijeenkomst plaatsvinden. Zowel het bestuur als de medewerkers kunnen agendapunten indienen.

Op deze eerste medewerkersbijeenkomst lichtte het bisdombestuur onder meer het organogram toe dat van de organisatie van het bisdomkantoor werd getekend en de nieuwe bestuursbrochure en programmagids die eind november verschijnen. Daarna kwamen in onderling gesprek diverse vragen aan bod van de medewerkers, met name over de inrichting en de kwaliteit van de werkplekken.

Meer over de medewerkersbijeenkomst: ‘Medewerkersbijeenkomst: organogram, bestuursbrochure én programmagids’. Klik hier

Andere berichten