Nieuw: Magazine van het bisdom Breda

19 januari 2007

“Alstublieft! Het nieuwe Magazine van het bisdom Breda.” Zo valt op zaterdag 20 januari het eerste nummer van het nieuwe Magazine van het bisdom Breda op de mat bij lezers in het bisdom Breda.

Het eerste nummer verschijnt bij gelegenheid van de presentatie van de diocesane beleidsnota op 20 januari in Bergen op Zoom en gaat in op hoofdpunten uit het beleid. Met de uitgave komt er officieel een einde aan het bisdomblad.

Het Magazine van het bisdom Breda verschijnt voortaan als kwartaalblad rond specifieke onderwerpen. Benoemingen, agenda’s en nieuwsberichten worden er niet in opgenomen. Daarvoor werkt het bisdom met een digitale nieuwsbrief en via de website www.bisdombreda.nl.

Het eerste nummer wordt breed per post verspreid. Voor volgende nummers geldt dat u tegen betaling van verzend- en administratiekosten (€ 2,50 per nummer) een postabonnement kunt nemen om het magazine thuis te ontvangen. Het blad zelf is gratis.

Pastorale beroepskrachten, emeriti-pastores en parochiebesturen ontvangen een gratis postabonnement.

Het volgende nummer verschijnt in mei als bisschop Muskens zijn 12,5-jarig jubileum viert als bisschop van Breda. Het magazine besteedt daar uitgebreid aandacht aan.

Het eerste nummer kan vanaf zaterdag 20 januari worden bekeken op de pagina’s over de beleidsnota van het bisdom: www.bisdombreda.nl/beleidsnotareacties.

Mail voor meer informatie magazine@bisdombreda.nl, of bel T 076 5223444. Voor een postabonnement: vraag naar Monique van Delft.

Het magazine wordt gekeurd op de presentatiedag van de beleidsnota van het bisdom.

Andere berichten