Nieuw magazine: ‘Samenwerking van parochies’

9 maart 2008

Speciaal voor de diocesane werkochtend voor samenwerkingsverbanden op 8 maart maakte het bisdom het magazine ‘Samenwerking van parochies’. Het blad viel op 8 maart op de mat bij abonnees en werd uitgedeeld aan het eind van de werkochtend. Deelnemers kregen exemplaren van het magazine mee om verder te verspreiden in de parochies.

Geloof voorop
Parochies in samenwerkingsverbanden moeten komen tot maximale samenwerking op het gebied van pastoraat, personeel, financiën, gebouwen, bestuur. Bij dat alles geldt: het geloof voorop! Het magazine opent daarom met een artikel over ‘Geloof’. “De diepste bestaansgrond van een parochie is het geloof in God," schrijft het magazine.
“In en vanuit ons geloof richten wij ons tot God en op de mensen om ons heen. Deze gerichtheid is nodig om met hart en ziel liturgie te vieren, catechese te verzorgen en werk te maken van pastoraat en diaconie. Voor de vitaliteit van een parochie als geloofsgemeenschap is het daarom nodig om daarop voortdurend scherp te blijven door de inhoud van het geloof voorop te stellen.”


Bisschop Van den Hende tijdens de eucharistieviering op 8 maart. (Foto: J. Wouters)

De parochie: een sterk merk
Het magazine noemt de parochie een ‘sterk merk’ dat de eeuwen trotseerde en op allerlei manieren en in allerlei tijden het kerkelijke leven gestalte gaf. Waartoe is de parochie op aarde? Het magazine: “Het bestaan van de parochie is geen doel op zich, maar een instrument om mensen te bereiken met de christelijke boodschap.”
Daaraan wordt de opdracht tot samenwerking gekoppeld die parochies van het bisdom kregen: “Gelovigen zijn op grond van hun doopsel verantwoordelijk voor de voortgang van Kerk en geloof. Als parochies samenwerken, staat het altijd in het teken van dit doel: mensen bereiken met de christelijke boodschap.”

Banieren en ruiten
Om in het magazine de beleidsterreinen voor samenwerking goed in beeld te brengen werd voor elk onderwerp een beeldmerk ontworpen. Hiervoor werd gebruik gemaakt van het beeldmerk van het bisdom Breda. De ruit werd opnieuw vormgegeven. De drie vlakken, die de drie dekenaten voorstellen, kregen nieuwe kleuren en werden voorzien van een beeld en het kruis als teken van het geloof.
Zo laat de ruit ‘Pastoraat’ de mensen zien om wie het gaat: de gemeenschap van mensen, bijeengeroepen door de Heer. Groen is de kleur van de hoop. De ruit ‘Financiën’ toont in goudgeel enkele euromunten. De ruit ‘Geloof’ laat met uitroeptekens zien waar het om gaat.
Alle ruiten worden toegelicht op p. 8 in het magazine.

U kunt hier de pdf van het magazine downloaden.

Wilt u één of meer exemplaren van het magazine ontvangen, neem dan contact op met M. van Delft: T 076 5223444, E mvdelft@bisdombreda.nl

Andere berichten