Nieuw Magazine: Kerkbalans Nieuwe Stijl

23 september 2008

Tussen september 2007 en augustus 2008 zijn negen parochies uit het bisdom van Breda begeleid om hun actie Kerkbalans effectiever te maken middels Kerkbalans Nieuwe Stijl. Eerder werd al een handleiding voor Kerkbalans Nieuwe Stijl verspreid onder de parochies en geloofsgemeenschappen van het bisdom. Nu is het nieuwe nummer van het Magazine van het bisdom Breda geheel gewijd aan Kerkbalans Nieuwe Stijl.

Geldwerving essentieel
“Wij willen door dit magazine extra aandacht voor geldwerving vragen van de bestuurders en de parochianen in de parochies. Geldwerving is essentieel voor de voortgang van het pastoraat en het in stand houden van het kerkgebouw,” vertelt Gerrit van Dieren, coördinator van Kerkbalans Nieuwe Stijl in het bisdom.

Doelgroepen
Communicatieregisseur Daphne van Roosendaal: “Kerkbalans Nieuwe Stijl geeft parochies handvatten voor het persoonlijk benaderen van specifieke groepen parochianen. Dat is veel méér dan een financieel verhaal. De parochiebijdrage die mensen geven via Kerkbalans is een financiële uitdrukking van de relatie die er is met de parochie. Het persoonlijk benaderen van mensen voor een parochiebijdrage gaat bij Kerkbalans Nieuwe Stijl hand in hand met het aangaan en onderhouden van een relatie.”

“Kerkbalans Nieuwe Stijl vraagt parochies om duurzaam mensen bij de gemeenschap te betrekken en een relatie op te bouwen. De pastorale relatie én de financiële relatie zijn uiteindelijk uitdrukking van één en dezelfde band met de parochie,” aldus de communicatieregisseur.

“Een goede doelgroepbenadering is daarom van groot belang. Samengevat komt dat erop neer dat je helder hebt: Voor wie doe je wat in de parochie? Waartoe? En op welke manier communiceer je dat?”

Brede verspreiding
Vanwege het belang van gezonde parochiefinanciën hebben alle leden van parochiebesturen een exemplaar van het magazine ontvangen. Gerrit van Dieren: “Dit magazine verdient het om nog breder verspreid te worden in de parochies, zoals bij de leden van de werkgroep Kerkbalans.” Het bisdom stuurt daarom kosteloos extra exemplaren toe. De extra nummers kunnen worden opgevraagd bij Monique van Delft, T 076 5223444, E mvdelft@bisdombreda.nl.

 

Andere berichten