Nieuw magazine en ‘vakantieplanner 2008’

17 juni 2008

Deze week verscheen het nieuwe nummer van het Magazine van het bisdom Breda. Het heet ‘Pelgrims op weg’. Het blad staat geheel in het teken van bedevaarten.

In beweging komen
Je hoeft niet per se de deur uit te gaan om pelgrim te zijn. “Als je met God reist, als je je leven gaat volgens zijn plan, ben je een pelgrim,” zegt bisschop Van den Hende in het nummer. Maar met God op weg gaan zet wel aan tot beweging: “In je toenadering tot God, kom je in beweging, word je in beweging gezet.”

Pelgrimage van geloof
Zoals Maria in beweging kwam. Zij is een pelgrim bij uitstek. Tegen de engel, die haar de geboorte van Jezus aankondigde, zei ze: “Zie de dienstmaagd des Heren; mij geschiede naar uw woord.” Ieder is geroepen die pelgrimage van geloof, overgave en vertrouwen te gaan.
Dat kan ook letterlijk: op weg naar een van de bedevaartplekken die vanuit het bisdom Breda worden aangedaan. Daarom is in het blad een prachtige bedevaartkaart opgenomen.

‘Vakantieplanner’
Christenen worden ‘mensen van de weg’ genoemd, omdat we niet alleen in letterlijke zin op weg gaan, maar ook in figuurlijke zin. Het leven is een pelgrimstocht, van het begin naar het eind. In essentie is een pelgrimstocht het op weg gaan met Gód.
We kunnen de vakantie aangrijpen om ook op die manier in beweging te komen. Daarom verschijnt bij het magazine nu speciaal voor de zomer een ‘vakantieplanner’. De vakantieplanner heet ‘Op weg gaan met God’.
Om de rust en de vrije tijd van de vakantie ook in die zin vorm te geven, zijn in deze vakantieplanner voor drie weken teksten verzameld rond op weg gaan. De teksten zijn genomen uit de lezingen die in de maanden juli en augustus in de kerk worden gelezen. Het boekje begint en eindigt met een pelgrimszegen voor de goede reis.

Abonnees van het magazine krijgen het boekje thuisgestuurd. Het kan ook worden opgevraagd bij het bisdom en hier worden gedownload.

Bestellen
Zowel het magazine als de vakantieplanner kunnen gratis worden opgevraagd bij het bisdom (wij vragen een bijdrage voor de verzendkosten): T 076 5223444, E secretariaat@bisdombreda.nl.

Andere berichten