Nieuw lid Diocesane Religieuzenraad

6 april 2016

Pater Bert Wooning SVD is toegetreden als lid van de Diocesane Religieuzenraad. In de vergadering van 26 februari nam hij voor het eerst deel aan de ontmoeting van de Religieuzenraad. Pater Bert Wooning is momenteel provinciaal van de SVD, de Missionarissen van het Goddelijke Woord, in Zuiderhout te Teteringen.

Pater Wooning heeft veertig jaar in Paraguay gewerkt. In 2004 keerde hij terug naar Nederland. Hij heeft gewerkt in Den Haag in de Schilderswijk en is nu in het bisdom Rotterdam verbonden aan de Spaanstalige parochie La Sagrada Familia.

Pater Bert Wooning volgt pater Piet Schakenraad SCJ op. Pater Schakenraad overleed op 31 juli, nadat hij lange tijd pastoor was geweest van de parochie O.L.Vrouw ten Hemelopneming te Prinsenbeek (vanaf 1989). Sinds 2012 was hij provinciaal overste van de congregatie van de Priesters van het H.Hart.

 

Andere berichten