Nieuw: kloosterdagen voor de zorg

24 maart 2011

Pastorale beroepskrachten die werkzaam zijn in de zorg hebben deze week de uitnodiging ontvangen voor kloosterdagen (12-14 mei) die speciaal voor hen worden georganiseerd. Bob van Geffen, bisschoppelijk gedelegeerde categoriaal pastoraat, organiseert de dagen. De deelnemers hebben op zaterdag 14 mei een ontmoeting met bisschop Van den Hende.

De gelovige binnenkant
Bob van Geffen vertelt: “In de contacten met de beroepskrachten is te horen dat er behoefte is aan ondersteuning bij de gelovige binnenkant van het werk als geestelijk verzorger. Juist omdat er veel verandert in de zorgorganisaties, in de verblijfswijze en in het bewonersbestand komen ook nieuwe vragen naar het geloofsverstaan.”

Geloofsgesprek centraal
De kloosterdagen gaan over de vragen rond het levenseinde: kunnen we elkaar verduidelijken wat de belofte van een leven na de dood, een eeuwig leven, ‘verlicht door het eeuwig licht’, zeggen wil? Van Geffen: “Daarom worden deze kloosterdagen zo ingericht dat in een omgeving van gebed en bezinning onderling geloofsgesprek centraal staat. Ook de huidige stand van zaken in de theologische wetenschap komt aan de orde.”

Sociale leer van de Kerk
De aandacht voor de geloofsbeleving van het werk in de zorg staat mede in het licht van het programma over de sociale leer van de Kerk. Van Geffen: De zorgverleners proberen mensen, die in situaties verkeren, waarin ze afhankelijk zijn van anderen en die ze doorgaans niet wensten, een menswaardig verblijf te bieden. De Kerk biedt in de sociale leer aanwijzingen om heel specifiek situaties gelovig te kunnen beleven.”

Vanwege de studieuze en de persoonlijke vorming wordt het programma ondersteund door de staf van de Priester- en diakenopleiding Bovendonk.

  • Download de folder voor de kloosterdagen voor de zorg, klik hier
  • Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Bob van Geffen: T 076 5223444, E bvgeffen@bisdombreda.nl

Aanbod kloosterdagen bisdom van Breda
Deze kloosterdagen voor de pastorale beroepskrachten/geestelijk verzorgers in de zorginstellingen maken onderdeel uit van een breder aanbod van kloosterdagen. Zo organiseert het bisdom van Breda ook kloosterdagen voor jongeren en kloosterdagen voor het onderwijs.

  • Voor meer informatie over de kloosterdagen voor het onderwijs, kunt u contact opnemen met de bisschoppelijk gedelegeerde voor het onderwijs, Martina Meul: T 076 5223444, E bg.onderwijs@bisdombreda.nl
  • Voor informatie over de kloosterdagen voor jongeren: T 076 5223444, E jongerenpastoraat@bisdombreda.nl

 

Andere berichten