Nieuw: JOPLAZOKA zomerkamp voor tieners

21 april 2010

Het bisdom van Breda organiseert van 4 tot 8 augustus 2010 voor de eerste maal een zomerkamp voor tieners onder de naam JoPlaZoka (Jongerenplatform Zomerkamp).

Het zomerkamp vindt plaats in Scouting Erasmus, Beneluxweg 69 te Oosterhout en is bestemd voor jongeren in de leeftijd tussen 12 en 16 jaar. Leden van het jongerenplatform van het bisdom van Breda tekenen voor de organisatie en de dagelijkse leiding. De geestelijke begeleiding is in handen van pastoor en deken Paul Verbeek, deken van Zeeland. De kosten bedragen € 50 per persoon.

‘Op zoek naar een hart van goud’
“Vanuit het pastorale veld, is ons gevraagd een dergelijk kamp te organiseren,” licht Anton Janssen, één van de organisatoren toe. “We willen met dit kamp twee dingen bereiken. Enerzijds bieden we de tieners een week vol ontspanning en plezier aan. Daarnaast hopen we bij hen een stuk geloofservaring te planten. Het thema luidt: Op zoek naar een hart van goud. Aan de hand van de parabels van Jezus Christus gaan we samen op speurtocht naar God. Deze verhalen zijn dan wel 2000 jaar oud, maar bevatten een boodschap voor nu.”

“Er is iedere dag een eucharistieviering. We betrekken de jongeren bij de viering, zodat ze leren de eucharistie echt te beleven. Ze hebben een actieve inbreng. In de ochtend verdiepen we ons in het geloof. Tijdens het middaggedeelte is er ruimte voor sport en spel,” vertelt Janssen. “In de avond sluiten we de dag af met een dagsluiting.”

Belangstellenden kunnen zich tot 20 juni 2010 opgeven bij:
E jongerenpastoraat@bisdombreda.nl

Voor verdere informatie: bel het bisdom (T 076 5223444) en vraag naar de medewerker van het jongerenpastoraat. Of stuur een mail naar bovenstaand e-mailadres.

Download de flyer. Klik hier

Andere berichten