Nieuw inspiratieboekje voor kinderen: Van Hemelvaart naar Pinksteren

4 mei 2011

In het kader van het project ‘De Heilige Schrift verbeelden’ wordt half mei een nieuw boekje uitgegeven. Het is een inspiratieboekje voor kinderen, om thuis, op school of in de parochie mee op tocht te nemen van Hemelvaart naar Pinksteren.

In dit boekje is voor elke dag vanaf Hemelvaart tot en met Pinksteren op elke bladzijde een programma opgenomen van dag tot dag aan de hand van een Schrifttekst.

Het boekje wordt gemaakt voor allen die in de parochies, thuis en op school zorg dragen voor de nieuwe generatie. Het kan worden aangereikt aan jonge gezinnen, namelijk aan de ouders van dopelingen, communicanten en vormelingen, en aan families die deelnemen aan activiteiten vanuit ‘Kind en Geloof’, ‘Kind en Kerk’, familie- en gezinswerkgroepen.

Half mei wordt één exemplaar toegezonden aan geselecteerde doelgroepen. Extra exemplaren kunnen worden besteld á € 2 (exclusief verzendkosten) via Addy Kanters, E akanters@bisdombreda.nl of T 076 5223444.

 

Andere berichten