Nieuw in de serie Kerkelijke Documentatie: terugblik op Heilig jaar van de Barmhartigheid

29 december 2017

Van 8 december 2015 tot 20 november 2016 vierde de Kerk het Heilig Jaar van de Barmhartigheid. De serie Kerkelijke Documentatie brengt nu de belangrijke documenten bijeen, die in dit jaar en daarna zijn verschenen. De editie biedt een mooie terugblik op het Heilig jaar van de Barmhartigheid.

De teksten die zijn opgenomen, zijn:

  • Misericordiae vultus. Bul met de afkondiging van het Buitengewoon Jubileum van de Barmhartigheid
  • Barmhartig als de vader. Brief van de R.-K. bisschoppen van Nederland bij gelegenheid van het Heilig Jaar van de Barmhartigheid
  • Herbergzaam Nederland. Brief van de R.-K. bisschoppen van Nederland over de opvang van vluchtelingen
  • Apostolische Brief Misericordia et misera van de heilige vader Franciscus bij de afsluiting van het Heilig Jaar van de Barmhartigheid
  • Boodschap van de Heilige Vader Franciscus bij gelegenheid van de Eerste Werelddag van de armen, 19 november 2017

Daarnaast bevat deze uitgave Kerkelijke Documentatie een vertaling van de tekst ‘Want God kent geen berouw over zijn genadegaven of zijn roeping’. Deze tekst van de Pauselijke Commissie voor de religieuze betrekkingen met de Joden is een reflectie op theologische vraagstukken aangaande Katholiek-Joodse relaties bij gelegenheid van het 50-jarig jubileum van het document ‘Nostra aetate’.

Andere berichten