Nieuw: ‘gaven van de Geest game’ bij uitgave over de heilige Geest

4 juli 2007

Bisdom Breda zet multimedia in 

Op woensdag 4 juli verscheen bij het bisdom Breda de uitgave Kerk zijn in kracht van de heilige Geest. Aan de brochure zijn twee kaarten vastgehecht om de gaven van de Geest door te sturen. Op internet verschijnt in het verlengde van de uitgave de ‘gaven van de Geest game’. Met het feest van Pinksteren en vele vormselvieringen achter de rug wijzen de uitgave en de e-game erop dat de heilige Geest bij voortduring nodig is.

De brochure Kerk zijn in kracht van de heilige Geest beschrijft de kracht van de Geest in korte teksten als ‘geschenk & belofte’, ‘hier & nu’ en ‘lange adem’. Telkens wordt verwezen naar teksten uit de bijbel en de liturgie. “Deze brief is een uitnodiging om open te staan voor de aanwezigheid van de heilige Geest in ons midden: een ontmoeting, een hernieuwde kennismaking, ter bemoediging…” schrijft bisschop-coadjutor Van den Hende als auteur.

Boodschap voor iedereen
Op het feest van Pinksteren gedenkt de Kerk elk jaar opnieuw dat de eerste leerlingen van Jezus de heilige Geest ontvingen. Zij begonnen te spreken in vele talen en iedereen kon hun boodschap verstaan. Het vuur van de Geest en de gaven van de Geest zijn er voor iedereen. Via de twee briefkaarten die zijn vastgehecht aan de brochure kunnen de gaven van de Geest worden doorgestuurd.

E-game
Spelers van de e-game kunnen zich bekwamen in het opvangen van vurige tongen die, zoals bij het eerste Pinksteren, uit de hemel neerdalen. Met drie speelfiguren, die de drie generaties vertegenwoordigen, kunnen de vurige tongen worden opgevangen. Op speelse wijze wordt zo getoond welke gaven de zeven gaven van de Geest worden genoemd. Als alle gaven van de Geest zijn opgevangen, eindigt het spel en wordt de (high)score opgeslagen.
De ‘gaven van de Geest game’ en een pdf van het boekje staan op www.bisdombreda.nl/gavengeestgame.

Kerk zijn in kracht van de heilige Geest
Het boekje wordt de eerste week van juli verzonden binnen het bisdom Breda. Exemplaren kunnen worden besteld via de website van de e-game. De uitgave kost € 2,00 (excl. verzendkosten). Bestel via de webshop!

Naast een kaart met de gaven van de Geest is er een tweede kaart:


 

Andere berichten