Nieuw fonds bisdom Breda: Geloof en jongeren

26 oktober 2007

In een brief in het Magazine van het bisdom Breda dat vandaag verschijnt, kondigt mgr. Van den Hende de instelling aan van een nieuw fonds voor het bisdom Breda: het fonds ‘Geloof en jongeren’.

Inhoudelijke activiteiten
Mgr. Van den Hende besteedde de geldelijke gaven die hij bij zijn wijding tot bisschop, op 25 november 2006, mocht ontvangen aan activiteiten in het kader van geloof en jongeren. Dit was het begin van het fonds ‘Geloof en jongeren’. Het fonds ondersteunt inhoudelijke activiteiten op het gebied van Kerk en jongeren in het bisdom Breda.

Summerschool
“De eerste bijzondere activiteit die wij vanuit het fonds ‘Geloof en jongeren’ met een deel van de ontvangen schenkingen konden financieren was de zogeheten summerschool. De summerschool bestond uit een aantal speciale dagen waarin geloofsverdieping en geloofsgesprek alle ruimte kregen,” schrijft de bisschop in de brief die is gepubliceerd in het Magazine van het bisdom Breda. Het blad, dat als kwartaalblad verschijnt, staat geheel in het teken van ‘Geloof en jongeren’.

Diocesaan fonds
“Zeker willen wij in de toekomst opnieuw een summerschool houden en enthousiast doorgaan met het bijeen brengen van jongeren,” schrijft de bisschop, die de hoop uitspreekt dat het nieuwe diocesane fonds ‘Geloof en jongeren’ echt bekend wordt in het bisdom Breda en dat velen het fonds steunen met een gift.

Rekeningnummer
Het rekeningnummer voor het fonds ‘Geloof en jongeren’ is postgiro 10 66 050 of banknummer 65.67.11.248 t.n.v. bisdom Breda, onder vermelding van ‘fonds Geloof en jongeren’.

Lees de brief uit het Magazine.
En vraag een kennismakingsnummer aan!
Parochies kunnen gratis nummers van het Magazine ophalen bij bisdom en dekenale centra.

 


 

Andere berichten