Nieuw evangelieboek voor vieringen met kinderen

18 april 2011

Bisschop Van den Hende geeft aan alle afzonderlijke parochies in het bisdom van Breda een exemplaar van het nieuwe evangelieboek voor vieringen met kinderen. Het nieuwe evangelieboek voor vieringen met kinderen is een gezamenlijke uitgave van de Nederlandse Bisschoppenconferentie en de Vlaamse Interdiocesane Commissie voor Liturgische Zielzorg.

Bisschop Van den Hende: “Paus Benedictus pleit in zijn postsynodale exhortatie Verbum Domini (2011) voor de verkondiging van het goddelijk Woord aan de nieuwe generaties. De paus constateert dat bij jongeren vaak een spontane openheid is voor het luisteren naar het Woord van God en een verlangen om Jezus te leren kennen (n. 104). Om jongeren vertrouwd te maken met de Heilige Schrift, kan in de fase ervóór dit nieuwe evangelieboek ons helpen om reeds bij de kinderen het evangelie meer bekend te maken.”

In de nieuwe uitgave is ook opgenomen het Lectionarium voor de eerste heilige Communie, de verzameling lezingen voor de liturgie bij de viering van de eerste communie van kinderen.

Het evangelieboek voor vieringen met kinderen is een bijzonder verzorgd liturgisch boek met een waardige uitstraling.

Verspreiding in Nederland:
Administratie Nationale Raad voor Liturgie (NRL), Biltstraat 121, Postbus 13049 – 3507 LA Utrecht
T 030 2326900
E bestel@rkk.nl
Prijs € 49,95

 

Andere berichten