Nieuw diocesaan fonds kadervorming

14 oktober 2008

Het bisdom van Breda heeft een nieuw diocesaan fonds opgericht: het fonds kadervorming. De doelstelling van het fonds is het mogelijk maken en houden van opleidingen en vorming in de ruime zin van het woord voor beroepskrachten en vrijwilligers in het kerkelijk kader.

Vitalisering van parochies
Het bisdom richt het fonds op om nu en in de toekomst tegemoet te kunnen komen aan de behoefte aan vorming van het kerkelijk kader. Het beleid van het bisdom is in hoge mate gericht op de vitalisering van parochies. Het is van belang dat het kerkelijk kader in het bisdom van Breda, zowel het professioneel kader als het vrijwilligerskader, voldoende toerusting kan krijgen om hier mede vorm aan te geven.

Giften voor het fonds kunnen worden overgemaakt op bankrekeningnummer 101051778 of giro 1066050 o.v.v. ‘fonds kadervorming’. Parochies zullen te zijner tijd nadere informatie ontvangen.

Parochies in het bisdom Breda wordt gevraagd de onderlinge samenwerking te intensiveren ‘met het geloof voorop’. Goed toegerust kerkelijk kader is hiervoor van groot belang. (Foto: J. Wouters)

 

Andere berichten