Nieuw diaconaal project bisdom van Breda

2 februari 2015

Per 1 februari 2015 start binnen het bisdom van Breda een nieuw diaconaal project om mensen en gemeenschappen die te maken krijgen met massaontslag te ondersteunen. Pastoraal werker Ad van Loveren zal dit project gedurende twee jaar uitvoeren vanuit het Sint Franciscuscentrum.

Op verschillende plaatsen in het bisdom van Breda hebben gemeenschappen te maken met grotere ontslagen. Zo kwam bijvoorbeeld Philip Morris in Bergen op Zoom in 2014 in het nieuws, omdat ontslag werd aangevraagd voor ongeveer 1230 medewerkers. En nog onlangs heeft de regionale ziekenhuis- en thuiszorgorganisatie ZorgSaam in Zeeuws-Vlaanderen honderden medewerkers ontslag aangezegd. Een deel van de medewerkers zal nieuw werk vinden. Voor een ander deel zal dit niet of nog niet het geval zijn.

Vanuit de sociale leer van de Kerk is arbeid een menselijke activiteit die van belang is voor het levensonderhoud, voor de ontplooiing van de persoon en zijn of haar talenten, en voor het onderhouden van een netwerk van relaties tot opbouw van de samenleving. Dat geldt voor betaalde én onbetaalde arbeid. Onbetaalde arbeid is evenzeer van belang vanuit de vraag: wat kan ik betekenen voor een ander?

Het project ‘Uitzicht door inzet’ richt zich op mensen die geen nieuw werk vinden. Het wil hen (parochiaan of niet) actief betrekken in activiteiten met en voor anderen. Daarbij wordt gezocht naar samenwerking binnen de lokale parochie en worden de activiteiten samen met parochianen ontwikkeld. Door actieve inzet voor een ander wordt gewerkt aan nieuw perspectief.

Het project richt zich op Bergen op Zoom en Zeeuws-Vlaanderen.

De samenleving, zoals de katholieke sociale leer ons die voorhoudt, kan alleen maar ‘goed’ heten wanneer die is gebouwd op gelijkwaardige onderlinge betrekkingen, waarbij ieder zich kan inzetten, waarin ieders waardigheid telt, waarin ieder zijn of haar plaats kan vinden.

Pastoraal werker Ad van Loveren voert dit project uit vanuit het Sint Franciscuscentrum. Dit is het centrum in het bisdom van Breda voor diaconale actie, vorming en geloofsverdieping.

 

Andere berichten