Nieuw dekenaal centrum Zeeland officieel geopend

22 januari 2008

Op vrijdag 18 januari nam het dekenaat Zeeland met een open avond officieel een nieuw onderkomen in gebruik. Eind oktober verhuisde het dekenaal centrum uit Goes naar werkruimtes in de pastorie van de Blasiusparochie in Heinkenszand. Heinkenszand heeft een centrale ligging in het dekenaat. Ook vanuit en naar Zeeuws Vlaanderen is het centrum goed te bereiken.

Dekenale ontmoeting
Geerten Kok, dekenaal coördinator van Zeeland: “De officiële opening was ook een goede gelegenheid om een dekenale ontmoeting te realiseren, met aan het begin van het nieuwe jaar nog gelegenheid om elkaar alle goeds te wensen voor 2008.” Ruim zestig mensen waren aanwezig op de open avond.

Bevordering samenwerking en zorg voor welzijn
De avond begon met een avondgebed in de kerk voor de goede voortgang van Kerk en geloof in bisdom en dekenaat. Aansluitend sprak vicaris-generaal Vincent Schoenmaker in het nieuwe dekenaal kantoor enkele woorden. Hij noemde de rol van het dekenaat in de bevordering van samenwerking tussen pastorale beroepskrachten, parochies en besturen. Ook sprak hij over de rol van het dekenaat ten aanzien van de zorg voor welzijn en welbevinden van beroepskrachten en anderen. Mede namens de bisschop feliciteerde hij het dekenaat met het nieuwe kantoor en wenste hij secretariaat en leiding alle goeds daarin. Daarna zegende hij de nieuwe ruimtes in.

Het nieuwe onderkomen
Het dekenaal centrum heeft in Heinkenszand op de eerste verdieping van de pastorie de beschikking over twee ruime werkkamers voor het secretariaat en de dekenale leiding. Voor grotere groepen kunnen ook andere ruimtes in de pastorie worden gebruikt.
De dekenaal coördinator vertelt dat men zich al goed thuis voelt op de nieuwe werkplek. “De eigen katholieke uitstraling van de pastorie vinden wij goed passen bij de functie van het dekenaat. Het is ook prettig om als dekenaal centrum wat mee te krijgen van het leven van de parochie. Vrijwilligers van de parochie zijn hartelijk en gastvrij.”
“De kerk naast de pastorie herinnert er als vanzelf aan dat ook het dekenaal werk door inspiratie gedragen moet worden. We kunnen de kerk gebruiken voor een moment van persoonlijke overweging, of wanneer we grotere bijeenkomsten met een korte viering willen beginnen.”

Het dekenaal centrum was sinds 2000 gehuisvest in de Vuurvogel, bij het provinciaal dienstencentrum van de Protestantse Kerk in Nederland in Goes. Vanwege een reorganisatie van de dienstencentra trok de PKN zich terug uit Goes. De dekenale leiding gaat ervan uit dat de goede contacten die met de protestantse collega’s zijn gegroeid in de toekomst kunnen worden bewaard.

Andere berichten