Nieuw Bisdommagazine ‘Geestelijk leven en gebed: Tijd doorbrengen met God’

28 augustus 2013

“Wanneer twee mensen gaan trouwen, vindt iedereen het heel normaal dat ze veel tijd samen doorbrengen, dat ze veel spreken met elkaar over van alles en nog wat, dat ze samen naar hun gezamenlijke toekomst kijken. Bidden is ook zoiets: als je een band hebt met God, is het heel normaal dat je tijd doorbrengt met God, dat je als het ware van alles met Hem bespreekt.” Dit zegt bisschop Liesen in het nieuwe Bisdommagazine dat begin september verschijnt bij het bisdom van Breda.

Het nummer kreeg als thema ‘Geestelijk leven en gebed’. In het magazine zijn artikelen samengebracht over gebed en geestelijk leven, vanuit kloosterlijke spiritualiteit en de wereld van parochie en gezin.

De parochie en gebed
“Bidden is zoveel rijker dan wij denken,” schrijft pastoor Jeroen Smith uit Leiden in een artikel over de parochie en gebed. Smith is mede-coördinator is van het Katholiek Alpha Centrum. “Bidden is niet alleen vragen, spreken en verstrooiingen, maar ook danken, zwijgen en geraakt worden door Jezus’ barmhartige liefde. Er valt veel te ontdekken,” geeft hij aan.

Naast de vele praktische vormen van gebed in de parochies is er een inhoudelijke onderlegger in de Catechismus van de Katholieke Kerk. “Het gedeelte uit de Catechismus over het gebed biedt stof genoeg voor heel wat inleidingen,” aldus Smith die zijn tekst afsluit met de prikkelende vraag: durven we het aan om in onze parochies elkaar en anderen te helpen om het avontuur van gebed met Christus voort te zetten?

Inhoud

 • Retraite: stilte zoeken in het klooster – zr. Hildegard Koetsveld, OLV Abdij Oosterhout
 • De parochie en gebed – Jeroen Smith pr., pastoor te Leiden, mede-coördinator Katholiek Alpha Centrum.
 • Het getijdengebed – Ben Hartmann, secretaris-generaal
 • Een zwijgend getuigenis – Communiteit slotklooster Steyl
 • ‘Heer, leer ons bidden’ – Bisschop Liesen
 • Gebed in je dagelijks leven – Hans de Jong
 • Geestelijk leven en gebed in de Priester- en Diakenopleiding – rector Norbert Schnell
 • Het gebed van de gelovigen – J. Hermans, secretaris Nationale Raad voor Liturgie
 • Rozenkrans voor jong en oud – Hans de Jong
 • Stilteretraites van Foyer de Charité – Hans de Jong & Daphne van Roosendaal
 • Kerk in de steigers: H. Bonifaciuskerk in Kwadendamme – Hans de Jong & Frank van der Linden

Gratis exemplaren voor parochies!
U kunt gratis extra exemplaren van het Bisdommagazine opvragen bij het bisdomsecretariaat om te verspreiden in de parochies. Neem hiervoor contact op met het bisdomkantoor via E secretariaat@bisdombreda.nl, of T 076 5223444 (ochtenden).

 

Andere berichten