Nieuw beeldmerk Bisdom Breda

15 augustus 2016

Het bisdom van Breda introduceert een nieuw beeldmerk. Dit maakt het bisdom bekend op het patroonfeest van het bisdom, Maria Tenhemelopneming 15 augustus. Communicatieregisseur Daphne van Roosendaal legt uit: “In 2009 werd een logo voor de bisdombedevaart naar Lourdes ontwikkeld, dat gebruik maakt van Maria Tenhemelopneming uit het oude wapen van het bisdom. De figuur van Maria Tenhemelopneming wordt daarop afgebeeld op een rode achtergrond met de drie kruisen van de stad Breda. Na die bedevaart was al enige tijd het voornemen om meer te doen met deze afbeelding. Het wachten was op een goede aanleiding en een goed moment.”

Dat moment is gekomen nu het bisdom deze zomer de website vernieuwt. Het beeldmerk uit 2009, dat overigens door de vicariaten al wordt gebruikt in hun maandelijkse nieuwsbrief, werd hiervoor opnieuw bekeken en licht aangepast. Van Roosendaal: “Het kleed van Maria werd iets verder gestileerd en het figuurtje werd wat groter gemaakt, zodat het los komt uit de ruit van het logo.”

De ruitvorm is een voortzetting van het huidige logo en zorgt voor continuïteit en herkenbaarheid. De drie vlakken uit het huidige, paarse logo keren niet terug. Deze stonden voor de toenmalige drie dekenaten, die inmiddels zijn samengevoegd in twee vicariaten.

Het oude officiële wapen van het bisdom Breda met de afbeelding van Maria Tenhemelopneming is nog te zien in het glas-in-lood boven de ingang van het bisschopshuis. Later (1993) is het figuurtje van Maria vervangen door een witte lelie.

Het nieuwe beeldmerk wordt gefaseerd ingevoerd. De eerste keer dat het ingezet zal worden is bij de introductie van de nieuwe website dit najaar. Daarna zal het langzaam maar zeker het oude logo gaan vervangen. Dit houdt ook een kleine aanpassing van de schrijfwijze van de naam van het bisdom in. In het oude logo wordt de naam geschreven met kleine letters als ‘bisdom van breda’. In het nieuwe beeldmerk vervalt het woordje ‘van’ en wordt met hoofdletters geschreven ‘Bisdom Breda’.

Het logo dat in 2009 werd ontwikkeld voor de bisdombedevaart naar Lourdes.

Het oude wapen van het bisdom is zichtbaar in het glas-in-lood boven de voordeur van het bisschopshuis in Breda. Maria Tenhemelopneming is de patroon van het bisdom Breda. Het patroonsfeest wordt jaarlijks gevierd op Maria Tenhemelopneming 15 augustus.

 

Andere berichten