Nicole Weinberg-Schyns start als coördinator Sint Franciscuscentrum

24 januari 2017

Vanaf 15 januari is Nicole Weinberg-Schyns werkzaam voor het Bisdom Breda in de functie van coördinator vorming en projecten van het Sint Franciscuscentrum. De coördinatie van de activiteiten van het Sint Franciscuscentrum neemt zij over van Bob van Geffen.

Nicole Weinberg heeft haar doctoraal behaald in de klinische pedagogie en heeft op dit terrein verschillende functies vervuld in de zorg aan kinderen / jeugdigen en hun ouders en in de zorg binnen het onderwijs. Daarnaast heeft zij ruime ervaring opgedaan als vrijwilliger in het kerkelijk werk. Zij is gehuwd en moeder van vier kinderen.

De komende tijd is Nicole Weinberg aanwezig op maandag, dinsdag en woensdag. Zij is bereikbaar per telefoon op het algemeen nummer van het bisdomkantoor, 076-5223444 (9.00 – 12.30 uur) en per e-mail op haar mailadres nweinberg@bisdombreda.nl.

Het Bisdom Breda is blij dat het in Nicole Weinberg een nieuwe coördinator heeft gevonden met expertise in vorming en organisatie en met ervaring op het vlak van kerkelijke en maatschappelijke inzet. “Met haar inbreng zien we er naar uit met u samen de activiteiten van vorming en diaconie in ons bisdom verder te versterken en uit te bouwen,” aldus secretaris-generaal Ben Hartmann, directeur van het Sint Franciscuscentrum.

Andere berichten