Nederlandse website Heilig Jaar van de Barmhartigheid online

12 november 2015

Op 11 november (Feest van Martinus van Tours / Sint Maarten) is de officiële Nederlandse website voor het Heilig Jaar van de Barmhartigheid online gegaan. Deze website is een initiatief van de Nederlandse bisschoppen en is bedoeld ter ondersteuning van dit Heilig Jaar in Nederland in de parochies.

Op de website zijn onder meer nieuwsberichten, materialen, impulsen en een activiteitenoverzicht opgenomen. Ook zijn er liturgische handreikingen verzameld die in parochies gebruikt kunnen worden, zoals een viering en de Nederlandse vertaling van de hymne die voor dit Heilig Jaar is geschreven.

Eén van de materialen die wordt aangeboden is een speciaal voor het Heilig Jaar van de Barmhartigheid ontwikkelde banier, in twee varianten (hangend en staand). Deze worden gestuurd naar de verschillende kerken in de bisdommen waar op 13 december een Heilige Deur wordt geopend, maar parochies en andere belangstellenden kunnen op de website deze banieren eveneens bestellen.

Het door paus Franciscus afgekondigde Heilig Jaar van de Barmhartigheid start op 8 december 2015, de 50ste verjaardag van de afsluiting van het Tweede Vaticaans Concilie, en eindigt op 20 november 2016 (Hoogfeest van Christus, Koning van het Heelal). Paus Franciscus zal die dag in Rome de Heilige Deur van de Sint Pieter openen. Op 13 december worden in bisdommen wereldwijd Heilige Deuren geopend.

Andere berichten