Nederlandse vertaling boodschap paus Franciscus voor Palmzondag/WJD

8 maart 2018

Op de website rkkerk.nl is de Nederlandse vertaling van de boodschap van paus Franciscus voor Palmzondag (Wereldjongerendag) gepubliceerd. De boodschap van de paus heeft als thema “Vrees niet Maria, want gij hebt genade gevonden bij God” (Lucas 1, 30).

“Uit de zekerheid dat Gods genade met ons is,” schrijft paus Franciscus, “komt de kracht voort om in het heden moed te hebben: moed om wat God van ons hier en nu vraagt, voort te zetten op ieder terrein van ons leven; moed om te kiezen voor  de  roeping  die  God  ons  laat zien; moed om ons geloof te beleven zonder het te verbergen of te verminderen. Ja, wanneer wij ons openstellen voor de genade van God, wordt het onmogelijke werkelijkheid. ‘Indien God vóór ons is, wie zal dan tegen ons zijn?’ (Romeinen 8, 31).”

‘Vrees niet’, is de oproep van de boodschap van de paus. (Foto: Ramon Mangold)

Andere berichten