Nederlandse Kerkprovincie publiceert een ‘Klein Missaal’

22 augustus 2014

Met de publicatie van het ‘Klein Missaal voor de Nederlandse Kerkprovincie’ beschikt Nederland nu over een eerste resultaat van de intensieve samenwerking tussen de bisschoppen van Nederland en Vlaanderen. Deze samenwerking is gericht op een herziening van de bestaande vertaling van het Romeins Missaal, die dateert uit de jaren zeventig van de vorige eeuw.

De Romeinse Congregatie voor de Eredienst heeft op 10 juni 2014 haar goedkeuring verleend aan de uitgave van het ‘Klein Missaal’. Deze ingekorte uitgave van het missaal bevat naast de nieuwe vertaling van de orde van dienst voor de mis ook de eerste vier eucharistische gebeden, en telkens een versie van de eucharistische gebeden voor verzoening en voor bijzondere omstandigheden. Ook bevat het een dertigtal misformulieren en een aantal prefaties.

Bijzonder is de aangepaste, gemeenschappelijke vertaling van het Gebed des Heren, het ‘Onze Vader’.

Voor Nederland zal de Nederlandse Bisschoppenconferentie op een later tijdstip bekend maken, vanaf welk ogenblik de nieuwe misteksten en de aangepaste versie van het ‘Onze Vader’ in de liturgie gebruikt mogen worden. Een en ander zal gepaard gaan met een catechetisch-liturgische toeleiding, die nog in voorbereiding is.

De Bisschoppenconferentie zal op een later moment bekendmaken wanneer de nieuwe misteksten en het nieuwe Onze Vader in de liturgie gebruikt gaan worden. Tot die tijd geldt de huidige tekst. (Foto: R. Mangold)

Andere berichten