‘Nederlandse dag in Rome’: uitnodiging bedevaart Heilig Jaar

16 december 2015

Op 15 november 2016 vindt in Rome een bijeenkomst van katholieke pelgrims uit Nederland plaats. Deze bijzondere ontmoetingsdag wordt georganiseerd in het kader van het Heilig Jaar van de Barmhartigheid (8 december 2015 – 20 november 2016).

Bisdom van Breda
Het bisdom van Breda organiseert in 2019 een volgende eigen bisdombedevaart. Daardoor is ruimte ontstaan om in de tussenliggende jaren aan te sluiten bij andere bedevaarten. Het bisdom nodigt gelovigen in het bisdom daarom nu van harte uit voor de bedevaart naar Rome en de Nederlandse dag. De bedevaart, die wordt georganiseerd door de VNB, zal onder de aandacht worden gebracht van de parochies. Vicaris Paul Verbeek onderhoudt hierover het contact met de VNB.

Pelgrimeren
Door de opening van heilige deuren in het bisdom Breda en alle bisdommen wereldwijd, is het voor gelovigen niet nodig om vanwege de heilige deur naar Rome te reizen. Toch is het heilig jaar een unieke gelegenheid voor een bijzondere pelgrimage.

De paus nodigt in zijn bul Misericordiae vultus gelovigen uit om tijdens het Heilig Jaar naar de Eeuwige Stad te pelgrimeren: “De pelgrimstocht is een bijzonder teken van het Heilig Jaar, omdat het een icoon is van de tocht die ieder in zijn bestaan aflegt. Het leven is een pelgrimstocht en het menselijk wezen is een viator, een pelgrim die een weg aflegt naar een begeerd doel. Ook om de Heilige Deur in Rome en in ieder andere plaats te bereiken zal ieder naar eigen krachten een pelgrimstocht moeten volbrengen.”

Nederlandse dag
De ‘Nederlandse Dag in Rome’ op dinsdag 15 november vindt plaats precies vijf dagen vóór de afsluiting van het jubeljaar. De dag begint met een gezamenlijke viering van de eucharistie in de Sint-Pieter, waarin Nederlandse bisschoppen zullen celebreren en waarbij paus Franciscus mogelijk zal aansluiten.

Van 18 tot 25 oktober 2014 pelgrimeerden gelovigen uit het bisdom naar Polen. Later werd bekendgemaakt dat de volgende bisdombedevaart plaats zal vinden in 2019. Zo is er in de tussentijd ruimte om aan te sluiten bij andere bedevaarten. (Foto: R. Mangold)

Andere berichten