Nederlandse Bisschoppenconferentie vraagt gebed voor Nice

15 juli 2016

De Nederlandse Bisschoppenconferentie heeft met afschuw kennis genomen van de aanslag in Nice. Veel mensen zijn het slachtoffer geworden.

De bisschoppen bidden voor de doden en gewonden bij deze aanslag, voor hun familie en vrienden. Ook bidden zij voor de Franse samenleving en de wereldwijde gemeenschap, die op meerdere plaatsen te lijden heeft onder aanslagen.

Dat respect voor ieder mensenleven en verlangen naar vrede en veiligheid de aanzet blijven tot solidariteit en dialoog, ondanks angst en verontwaardiging.

De bisschoppen vragen een ieder om hiervoor te bidden en hieraan te werken.

 

Andere berichten