Nederlandse bisschoppen: stemmen bij Europese Verkiezingen morele plicht

16 mei 2014

Met de Europese Verkiezingen voor de deur, roepen de Rooms-Katholieke bisschoppen van Nederland iedereen op om donderdag 22 mei te gaan stemmen. Ze onderstrepen in een gezamenlijke verklaring hierover het belang van de Europese verkiezingen voor de ontwikkeling van Europa en de Europese wetgeving in de komende vijf jaar.

De bisschoppen pleiten voor Europees beleid dat in lijn is met de sociale leer van de Rooms-Katholieke Kerk, met aandacht voor diegenen die het financieel moeilijk hebben, onder meer door de financiële crisis. Ze noemen het een recht, maar ook een morele plicht om te gaan stemmen: “Hoe sterker de opkomst, hoe sterker het democratisch gehalte van de Europese Unie.”

In hun schrijven richten de bisschoppen zich ook tot de te verkiezen leden van het Europees parlement. Ze benadrukken het belang van solidariteit tussen verschillende bevolkingsgroepen en de bescherming van het menselijk leven en het gezin als vaste uitgangspunten bij beleidsbeslissingen.

Ook pleiten ze voor het belang van religieuze vrijheid: “Religieuze vrijheid is een fundamenteel onderdeel van een open en tolerante samenleving. Deze vrijheid behelst ook het recht om publiekelijk uiting te geven aan een geloof”, aldus de bisschoppen.

Lees hier de verklaring van de Nederlandse Bisschoppen in verband met de Europese verkiezingen op donderdag 22 mei 2014.

Voorbede

De voorbede van de bisschoppen voor de Europese Verkiezingen is als volgt:

(Laten wij bidden) voor degenen die zullen worden gekozen als lid van het Europees Parlement: dat God hun zijn geest van wijsheid mag schenken, zodat zij zich in hun beraadslagingen en besluiten richten op het behoeden en bevorderen van de waardigheid van het menselijk leven, het algemeen welzijn, de vrijheid en de vrede.

Deze voorbede werd eerder deze week verzonden aan priesters, diakens en pastoraal werk(st)ers in het bisdom van Breda.

 

Andere berichten