Nederlandse Bisschoppen roepen op tot hulp aan vluchtelingen

9 september 2015

Paus Franciscus heeft zondag 6 september een oproep gedaan aan katholieke parochies en kloosters om onderdak te bieden aan vluchtelingen. De Nederlandse Bisschoppenconferentie heeft op 8 september over deze oproep vergaderd en zegt: "Wij willen daar gehoor aan geven."

In de verschillende bisdommen wordt al langer nagedacht over de problematiek rondom vluchtelingen en hoe de R.-K. Kerk hierin kan helpen. De bisschoppen zijn blij dat de paus deze problematiek nogmaals nadrukkelijk op de agenda plaatst en zoeken in hun eigen bisdommen contact met regionale organisaties en lokale overheden om te kijken wat er concreet gedaan kan worden en hoe dit kan aansluiten op al bestaande initiatieven.

De bisschoppen roepen de gelovigen op om met paus Franciscus hun hart open te zetten voor de vluchtelingen die naar ons land komen. "We stimuleren gelovigen om zich te melden voor vrijwilligerswerk bij bijvoorbeeld asielzoekerscentra, waar onder de vluchtelingen vaak behoefte is aan een Nederlandse buddy, die kan helpen de weg te vinden bij Nederlandse instanties. Zo kan het voor bijvoorbeeld christelijke vluchtelingen van grote waarde zijn om met een geloofsgenoot uit Nederland op te trekken."

Gastvrijheid kan verder op vele manieren worden getoond, ook door mensen eens uit te nodigen voor een kop koffie, een maaltijd of een gezamenlijke activiteit. Goederen geven kan ook, maar de bisschoppen adviseren daarbij gehoor te geven aan de adviezen van professionele organisaties met betrekking tot wat er nodig is.

Collecte
De gezamenlijke bisschoppen roepen voor zondag 20 september, aan het begin van de Vredesweek, op tot een kerkdeurcollecte in de parochies waarvan de opbrengst bedoeld is voor hulp aan vluchtelingen in Nederland en in het land van herkomst. De bisschoppen vragen gelovigen daaraan royaal bij te dragen, naast een eventuele gift aan Nederlandse hulporganisaties die zich inzetten voor vluchtelingen. Ook voor de langere termijn zoekt de Bisschoppenconferentie naar mogelijkheden om katholieke hulporganisaties op dit vlak te ondersteunen.

Daarnaast wil de Bisschoppenconferentie op korte termijn in gesprek met de landelijke professionele organisaties die de opvang van vluchtelingen in ons land regelen. "Op deze manier willen we in kaart brengen wat er precies nodig is om een gezin of meerdere vluchtelingen in een geloofsgemeenschap op te kunnen vangen."

De Bisschoppenconferentie werkt aan een uitgebreide verklaring over de diverse aspecten van het vluchtelingenvraagstuk en vraagt om gebed voor alle vluchtelingen.
 


Tekst ten behoeve van de aankondiging van de deurcollecte

De Nederlandse Bisschoppen roepen op tot hulp aan vluchtelingen

Paus Franciscus heeft zondag 6 september een oproep gedaan aan katholieke parochies en kloosters om onderdak te bieden aan vluchtelingen. De Nederlandse Bisschoppenconferentie heeft dinsdag 8 september over deze oproep vergaderd en besloten daar gehoor aan te willen geven.

De bisschoppen vragen u om met paus Franciscus uw hart open te zetten voor de vluchtelingen die naar ons land komen. U kunt onder meer uw betrokkenheid uitdrukken door te geven aan de kerkdeurcollecte die volgende week, op zondag 20 september, bij het begin van de Vredesweek, ook in onze parochie wordt gehouden.

De opbrengst is bedoeld voor hulp aan vluchtelingen in Nederland en in het land van herkomst. De bisschoppen vragen u daaraan royaal bij te dragen. Het geld gaat naar katholieke organisaties die zich in Nederland en in verschillende landen van herkomst inzetten voor de vluchtelingen.

Overigens wordt de jaarlijkse collecte in verband met de Vredesweek ook gewoon gehouden en we hopen dat uw gift aan het ene goede doel niet ten koste zal gaan van uw gift aan het andere eveneens goede doel.

Paus Franciscus heeft gevraagd om in de geloofsgemeenschappen vluchtelingen op te vangen. Om in kaart te brengen wat daarvoor precies nodig is, wil de Bisschoppenconferentie op korte termijn in gesprek met de landelijke professionele organisaties die de opvang van vluchtelingen in ons land regelen.

Als hier duidelijkheid over is, volgt meer informatie over wat wij als parochie kunnen doen. Voor nu moedigen de bisschoppen ons ieder persoonlijk aan om ons als vrijwilliger of door gastvrij te zijn in te zetten voor de vluchtelingen. Een vluchteling uitnodigen voor koffie of een maaltijd bijvoorbeeld of spullen doneren waar de professionele organisaties nood aan hebben.

De Bisschoppenconferentie werkt verder aan een uitgebreide verklaring over de diverse aspecten van het vluchtelingenvraagstuk en vraagt om gebed voor alle vluchtelingen. Meer informatie kunt u vinden op www.rkkerk.nl.

Andere berichten