Nederlandse bisschoppen roepen op tot hulp aan Filippijnen

14 november 2013

De Nederlandse Bisschoppenconferentie heeft geschokt kennis genomen van de verschrikkelijke tyfoon die de Filippijnen getroffen heeft. In dit moment van onmetelijk lijden van het Filippijnse volk spreken de bisschoppen hun medeleven uit met de slachtoffers en hun dierbaren.

De bisschopppen bidden om Gods ontferming over het Filippijnse volk en roepen de Nederlandse bevolking in dit moment van grote nood op de slachtoffers op de Filippijnen te steunen in daad en gebed. "Het gaat hier om een arm land dat daarom extra zwaar getroffen wordt," geven de bisschoppen aan.

De Samenwerkende Hulporganisaties (SHO) hebben gironummer 555 opengesteld voor de slachtoffers. De bisschoppen doen een beroep om edelmoedig bij te dragen. De Filippijnen kunnen nu niet zonder onze hulp, aldus de bisschoppen in hun berichtgeving.

Voor het bericht zie de website van de Kerkprovincie, klik hier.

 

Andere berichten