Nederlandse bisschoppen op pausboot

17 juli 2008

Vandaag schrijft bisschop Van den Hende in zijn weblog over de catechese en over de boottocht van de bisschoppen naar de welkomstviering met de paus: "De bisschoppen werden gevraagd aan boord te gaan van een prachtig wit schip. […] De boottocht was verrassend, want uiteindelijk werd duidelijk dat de paus zelf met onze boord zou meevaren. Ik heb hem zien aankomen omringd door de nodige veiligheidsmensen. Hij werd begroet met een speciale ceremonie door aboriginals. […] Op de boot stond een grote zetel klaar aan de voorzijde, zodat alle mensen op boten rondom ons en op de kade goed zicht hadden op de paus. Hij werd enthousiast begroet. Vreemd was dat wij via de televisie op de boot konden zien hoe het de paus verging op het dek op de verdieping boven ons, want eenmaal aan boord gegaan konden wij de paus niet langer met eigen ogen zien."

Bisschop Van den Hende verzorgde vandaag de catechese voor de Nederlandse jongeren in Sydney. In zijn weblog schrijft hij daarover: "De catechese ging over de deugd van de hoop. De hoop is geen kwestie van ‘flink zijn’ en optimistisch blijven omdat je karakter nu eenmaal zo is. Hoop in bijbelse zin heeft haar oorsprong in het besef dat God bestaat en dat Hij je leven draagt."

En: "Ik ben benieuwd hoe de komende dagen zullen verlopen, nu iedereen in Sydney is en de straten en pleinen overspoeld worden door jonge pelgrims. Het centrale thema van de catechese vandaag was de hoop. Ik hoop voor de komende dagen dat de heilige Geest veel pelgrims raakt en mag verrijken, met alle goede gaven die nodig zijn om de weg van het evangelie te gaan!"

Lees het weblog van de bisschop op www.bisschopvandenhendewjd.web-log.nl


Eucharistieviering na de catechese in een overvlle St. Leonard’s Church. (Foto: bisdom breda)

Andere berichten