Navision-bijeenkomst voor administrateurs

6 februari 2013

Op zaterdag 2 februari kwamen twintig Navision-gebruikers uit verschillende parochies van het bisdom van Breda bijeen in Centrum Bovendonk te Hoeven voor hun jaarlijkse ontmoeting.

Diverse vragen
Namens het bisdom van Breda waren Gerrit van Dieren en Frans van den Hurk, beiden medewerkers van de afdeling financiën, aanwezig. “De deelnemers kregen vooral de gelegenheid vragen te stellen over de Navision-modules voor de ledenadministratie en de administratie voor de kerkbijdragen. Om deze vragen te beantwoorden hebben we Stef van der Steen van het Interdiocesaan Platform Automatisering en Ledenadministratie (IPAL) uitgenodigd,” vertelt Van Dieren

“De jaarlijkse toerusting is een service van de afdeling financiën aan de parochies. Veel vragenstellers zijn betrokken bij processen van samenvoeging van de parochies. Die samenvoegingen hebben gevolgen voor de administratie van de parochie. Daarover gingen veel vragen. De vragen zijn gebundeld en de deelnemers zullen de antwoorden later ontvangen,” aldus Van Dieren.

Ledenadministratie van groot belang
Gerrit van Dieren merkt dat het belang van een goede ledenadministratie steeds meer wordt ingezien. “Een up-to-date ledenbestand is niet alleen nodig voor de geldwerving, maar ook voor het pastorale werk in een parochie. Priesters, diakens en pastoraal werk(st)ers zien dan wie zij voor een activiteit gericht benaderen. Dit geldt ook voor de geldwerving. We zullen doelgroepen meer en meer gesegmenteerd benaderen. We merken dat één standaardbrief voor alle parochianen niet meer voldoet. De ledenadministratie is niet alleen een geautomatiseerde kaartenbak. Het is een belangrijk werkinstrument,” besluit hij.
 

Andere berichten