Nabijheid van Sant’ Egidio in tijden van corona

16 april 2020

Het coronavirus treft de kwetsbaarsten in de samenleving het hardst. Of het nu gaat om om ouderen, zieken of kinderen in een achterstandssituatie. Niet elk gezin beschikt over computers waarmee leerlingen online les kunnen krijgen nu de scholen gesloten zijn.

Vriendschap met de armen hoort tot de kern van de spiritualiteit van de gemeenschap Sant’ Egidio, een Italiaanse beweging die in 1968 in Rome is ontstaan. De Egidiusgemeenschap is inmiddels over de hele wereld verspreid. In het bisdom Breda is een gemeenschap actief in Roosendaal. In Roosendaal-West begeleidt de gemeenschap een huiswerkklas en een maatjesproject.

Andere manieren om vriendschap gestalte te geven
“Door de coronacrisis moeten we op zoek naar andere manieren om onze vriendschap gestalte te geven,” vertelt Cas van Beek, destijds pastoraal werker in de Emmaüsparochie in Roosendaal en nu een van de steunpilaren van de Roosendaalse Sant’ Egidiogemeenschap. “Onze huiswerkklas ligt nu stil,” zegt hij. “Gelukkig hebben we een vijftal kinderen van een I-Pad voorzien. Zij zijn leerlingen van de basisschool de Appel in de Roosendaalse wijk de Westrand. Dankzij deze computer onderhouden ze wekelijks contact met hun meester of juf en ontvangen ze dagelijks opdrachten om aan verder te werken.”

“Het maatjesproject gaat door. Als het mogelijk is, skypen de maatjes of werken met andere digitale middelen als Facetime. Er is een groep ouderen voor wie dit niet mogelijk is,” benadrukt Cas. “Het is niet voor iedereen eenvoudig de weg binnen de digitale media te vinden.”

Digitaal aansluiten bij internationale gebedsmomenten
De digitale media bieden voor Sant’ Egidio een uitkomst. “Ook wij komen niet meer fysiek samen voor gebed, maaltijd en ontmoeting op de derde donderdag van de maand. Maar we kunnen wel digitaal de gebedsmomenten in Antwerpen, Rome en Amsterdam volgen. Sant’ Egidio International heeft de lokale gemeenschappen gevraagd via livestream aan te sluiten bij vieringen van Sant’ Egidio in Rome. Zo beleven we in Roosendaal de Kruisweg, de Paaswake en de viering op Eerste Paasdag in de Eeuwige Stad,” aldus Cas van Beek.

 

Foto: Sant’ Egidio

Andere berichten