Mysterytour: antwoorden op wat in je hart is gelegd

3 april 2009

Elk jaar organiseert het Jongerenplatform van het bisdom van Breda de Mysterytour. Een kloosterweekend voor jongeren, die vooraf niet weten waar ze heen gaan, wat er gaat gebeuren en waarover het zal gaan. Het is één groot mysterie. Het enige wat ze weten is dat er hoe dan ook ‘iets met een klooster’ zal zijn. In het weekend van 27 tot en met 29 maart 2009 reisde voor de vierde keer een groep jongeren af naar het onbekende. Deze keer leidde de weg hen naar het Zuid-Limburgse Wahlwiller waar de dienaressen van de heilige Geest in een klooster leven.

Onderweg
De voorbereidingsgroep had er voor gekozen om het hele weekend te stellen in het teken van roeping: Wat is jouw roeping? Welke weg ligt er voor je? Welke keuzes maak je daarbij? En geheel in lijn met het mysterieuze karakter van het weekend waren deze vragen verpakt en verstopt in spannende en intense activiteiten die veel losmaken.

De reis naar Zuid-Limburg zelf, was al een onderdeel van het avontuur. Over twee busjes verspreid kregen de jongeren aanwijzingen, vragen en antwoorden op indringende vragen, die als een puzzel moest worden opgelost. Een puzzel die vervolgens de routeaanwijzingen opleverde voor de weg naar het klooster van de zusters van het Arnold Janssen klooster in Wahlwiller.

Het ging niet helemaal goed: in het pikdonker reden de busjes zich vast op een zandpad dat doorkruist werd door een beek. Er zat niets anders op dan verder te lopen, terwijl de busjes moeizaam keerden. De voettocht naar het klooster werd in stilte gelopen, met een tekst ter overdenking in de hand.

Leven met aandacht
Het was het begin van een weekend vol verrassende ontmoetingen. Een greep uit de vele activiteiten en ontmoetingen: een Benedictijner monnik ontving de groep en liet hen werken in zijn klooster. ‘Ora et labora’: werken, maar dan met aandacht en inkeer. Het effect was verrassend en leverde gesprekken op over hoe de jongeren in hun leven staan. Een jongere zei: “Als je dit zo doet, realiseer je jezelf pas hoe zeer je geleefd wordt door alles wat moet. We rennen onszelf zo makkelijk voorbij…”

Een rondleiding door een mergelgroeve nabij Maastricht bleek de opmaat voor een intense meditatie op het diepste punt van de groeve. Een indrukwekkend gesprek met een van de zusters van het klooster in Wahlwiller later in het weekend over leven met aandacht, was de aanleiding voor bijzondere gesprekken over geroepen worden. Aarzelend wellicht, maar wel heel authentiek verwoordden jongeren wat hen bezig houdt.

Midden in het verhaal
Misschien het meest indrukwekkende moment van het weekend was een lange avond waarin de jongeren aan de hand van bibliodrama rond het roepingsverhaal van de eerste leerlingen uit het evangelie, zich afvroegen wat hun roeping was. Het maakte veel los. Het was goed om te zien hoe de jongeren er waren voor elkaar. “Als je zo midden in een verhaal stapt,” aldus een deelnemer, “dan is het ineens niet meer zo moeilijk om te verwoorden waar je in gelooft. Dan begint het te leven allemaal. Dan weet ik weer waarom ik het zelf zo belangrijk vindt.”

Het weekend eindigde met een creatieve werkvorm, waarin de jongeren aan elkaar lieten zien wat ze in de ander zagen. En daarna ging de groep weer naar huis: weer onderweg en terug in het leven van elke dag. Maar met een bijzondere ervaring in hun ‘binnenzak’.

Meer informatie over activiteiten voor jongeren in het bisdom Breda: jongerenpastoraat@bisdombreda.nl
 

Andere berichten