Muziek in het heilig jaar van de barmhartigheid

15 maart 2016

Ongeveer 100 koorzangers verzamelden zich zaterdagochtend 12 maart in de H. Antoniuskathedraal te Breda voor de zangdag die georganiseerd was door het Sint Franciscuscentrum en de Diocesane Sint Gregoriusvereniging van het bisdom Breda.

Dit keer stond deze in het teken van het heilig Jaar van de Barmhartigheid. Verschillende componisten en tekstdichters hebben zich door dit jaar laten inspireren om liederen te schrijven waarin God’s barmhartigheid bezongen wordt en de oproep klinkt om onderling barmhartigheid te tonen. Op de zangdag werden onder leiding van Jan Schuurmans, diocesaan functionaris voor kerkmuziek, verschillende liederen ingezongen. Bas Ramselaar tekende voor de stemvorming. In het middagdeel brachten de deelnemers een bezoek aan het Begijnhof waar de beheerder van dit hof, Martin Rasenberg, een korte rondleiding verzorgde.

Melanie van Velzen en Patrick Goverde zijn actief bij het Gummaruskoort uit Steenbergen. Zij waarderen de dag ten zeerste. “Alles wordt heel begrijpelijk en met humor uitgelegd,” vinden zij.

(Foto: R. van Quekelberge)

In het ochtendgedeelte ging bisschop Liesen in op het thema barmhartigheid. De titel van een recent boek van paus Franciscus luidt: De naam van God is barmhartigheid. Barmhartigheid hoort tot het wezen van God.

In de Bijbel hebben profeten en psalmdichters naar woorden gezocht om God aan te duiden. God is liefde. In onze menselijke verhoudingen schiet liefde vaak tekort. Om te laten zien hoe God ons liefheeft hebben de psalmisten het beeld gebruikt van de liefde van een moeder en vader voor hun kinderen. Dit is de grootste liefde welke een mens kent. De profeet Jesaja schrijft: ‘Zal een vrouw haar zuigeling vergeten, een liefhebbende moeder het kind van haar schoot? En zelfs als die het zouden vergeten, Ik vergeet u nooit’ (Jes 49,15).

Zo, is aldus de bisschop, de liefde van God: nog groter dan die van een moeder van haar kind. Om dat te onderstrepen construeren de bijbelse schrijvers een nieuw woord, het meervoud van het hebreeuwse woord voor moederschoot, rachami. Wij vertalen dit met barmhartig.

In het Oude Testament wordt dit predicaat enkel aan God toegekend. De schrijvers van het Nieuwe Testament gebruiken dit woord ook voor Jezus Christus. En Jezus Christus gebruikt dit woord zelf voor de barmhartige Samaritaan. Deze is daarmee een verwijzing naar Jezus zelf. Uiteindelijk komt de barmhartigheid van God. Wij kunnen slechts barmhartigheid beoefenen, omdat Hij jegens ons barmhartig is.

Marjolein de Ruiter uit Woudrichem vindt de dag prima: “De bisschop gaf een mooie uitleg van het begrip barmhartigheid.”

(Foto: R. van Quekelberge)

 

Andere berichten