Multimediaal en crossmediaal: roepingcampagne roeping.nu

13 mei 2014

Op Roepingenzondag 11 mei werd op Bovendonk te Hoeven de vernieuwde roepingcampagne van het bisdom en Bovendonk gepresenteerd. Deze presentatie vond plaats in de Johanneszaal van de Priester- en Diakenopleiding Bovendonk in Hoeven.

Multimediaal en crossmediaal
Priesterstudent Michael Magielse werkte samen met de rector en communicatieregisseur Daphne van Roosendaal aan de video’s voor roeping.nu. Michael en Daphne presenteerden de vernieuwde roepingsite. De website wordt de komende jaren ingezet rond Roepingenzondag. Daarvoor is ook een poster gemaakt voor parochies. Omdat de video’s ook op het YouTube-kanaal van het bisdom worden geplaatst, kan iemand die bezig is met de vraag naar zijn roeping het hele jaar door op het spoor komen van de site.

Michael Magielse ging in op de achtergronden en de opbouw van de vernieuwde site. De vernieuwing van de site was met name nodig omdat het medialandschap is veranderd. Sociale media als LinkedIn en FaceBook zijn niet meer weg te denken uit de wereld. Michael gaf aan dat ook de website die in 2008 werd gemaakt al vernieuwend was. Na vijf jaar was deze echter aan een update toe. De site is nu ook geoptimaliseerd voor gebruik op verschillende apparaten: computer, tablet, telefoon.

De verschillende media als het gedrukte magazine, films op YouTube en de website bestuiven elkaar. In dat verband sprak Michael over een multimediale en crossmediale aanpak. De website is geconcentreerd rond tien hoofd- en vier nevenfiguren. Successievelijk komen drie thema’s aan de orde. De eerste serie films gaat over het fenomeen roeping. Vervolgens handelen er vier over de opleiding. Zij gaan over de intellectuele, persoonlijke, pastorale en geestelijke vorming. Verschillende studenten van de opleiding komen aan het woord. In het derde deel spreken drie personen onder wie bisschop Liesen over het werkzame leven na de wijding.

Roeping.nu: kruisbestuiving van website, magazine, poster, gebedenboekje en tas.

Kerkgemeenschap van geroepen mensen
Van Roosendaal plaatste de de roepingcampagne binnen een breder kader. Vijf jaar geleden, bij het zilveren jubileum van de Priester- en Diakenopleiding Bovendonk, ontwikkelde het bisdom een website om de aandacht voor roeping te stimuleren onder het motto ‘Ik antwoord wat U in mijn hart hebt gelegd’. Omdat de aanleiding was het jubileum van de priester- en diakenopleiding stonden in deze campagne priesters en diakens centraal, en de toenmalige bisschop van Breda, mgr. Van den Hende. Zij vertelden op www.roeping.nu hun roepingsverhaal.

Daarna werd ook benadrukt dat alle gelovigen een roeping hebben op basis van hun doopsel. Daphne van Roosendaal gaf een overzicht van activiteiten waardoor het bisdom het thema roeping op de agenda heeft gezet, zoals de VPV-studiedagen van 2013 waarin Stijn van den Bossche, algemeen secretaris van Commissie voor Catechese van de Vlaamse bisschoppen aangaf dat gelovigen zich ontwikkelen van christen zijn door geboorte, naar christen worden door ‘roeping’, in de ruimste zin van het woord als we persoonlijk door God worden aangesproken. We worden een kerkgemeenschap van geroepen mensen.

Magazine
Daphne wees op twee doelen van de roepingcampagne. Naast mensen bereiken die mogelijk een roeping tot het priesterschap, diakenambt of religieuze leven hebben, is dat werken aan meer begrip van het priesterschap en diaconaat onder gelovigen. Daarvoor werd een Magazine gemaakt over roeping. Hierin zijn ook artikelen opgenomen over roeping tot het huwelijk, inzet in de parochie als pastoraal werkster, en zorg voor ontplooiing van kinderen in het onderwijs.

De films zijn te zien op: www.roeping.nu

  1. Roeping – Rector Schnell
  2. Roeping – Michael Magielse, priesterstudent bisdom van Breda
  3. Roeping – Zuster Simone osb, benedictines Onze Lieve Vrouweabdij te Oosterhout
  4. Persoonsvorming – supervisor Lia van de Laar
  5. Intellectuele vorming – diaken Vincent de Haas
  6. Geestelijke vorming – spirituaal pater Walther Ceyssens sj
  7. Pastorale vorming – Jochem van Velthoven, priesterstudent bisdom van Breda
  8. De wijding – Mgr. Liesen
  9. De parochiepraktijk – pastoor Hans van Geel
  10. Na de opleiding – diaken Franck Baggen

En m.m.v. (film 4 en film 6):
Joerie Fleerackers, 4e-jaars priesterstudent bisdom Antwerpen
Ronald den Hartog, 3e-jaars priesterstudent aartsbisdom Utrecht
Steef Lokken, 2e-jaars diakenstudent bisdom Rotterdam
Anton Janssen, 2e-jaars diakenstudent bisdom van Breda

Andere berichten