Monitor Kerkbalans Nieuwe Stijl: grotere bekendheid in bisdom Breda

10 maart 2009

In opdracht van de Interdiocesane Commissie Geldwerving publiceerde het Katholiek Sociaal Kerkelijk Instituut (KASKI) de jaarlijkse monitor van de actie Kerkbalans. Het doel van deze monitor is: de uitvoering van Kerkbalans te volgen, te kijken op welke wijze Kerkbalans Nieuwe Stijl geïmplementeerd wordt, gegevens aan te leveren voor de te verwachte opbrengst van het komend jaar en parochies te ondersteunen.

Landelijke enquête
“KASKI organiseerde deze meting voor de eerste maal in 2007,” vertelt Gerrit van Dieren, de diocesaan coördinator van de actie Kerkbalans. In oktober 2008 zijn alle parochies in Nederland benaderd. Hen is gevraagd een webenquête in te vullen met vragen over de uitvoering van Kerkbalans. Landelijk gesproken doen de meeste parochies (91%) mee met deze actie. Ongeveer de helft hiervan heeft de enquête ingevuld.” Volgens Van Dieren ontstaat op deze manier een representatief beeld van de uitvoering van Kerkbalans voor alle deelnemende parochies.

Grotere bekendheid
“In het bisdom Breda hebben we flinke stappen vooruit gezet,” deelt Gerrit van Dieren mee. “De bekendheid van de Actie Kerkbalans is flink toegenomen. Bijna alle parochies hebben de handleiding Kerkbalans Nieuwe Stijl in hun bezit. Men is ook op de hoogte van de strategieën van verbreden en verdiepen. In 2007 paste bijna geen enkele parochie deze toe, nu een vijfde van alle parochies. Deze verbetering is sterker dan in andere bisdommen,” aldus Van Dieren.

Strategieën voor groei
“Natuurlijk kunnen we verder groeien met Kerkbalans en Kerkbalans Nieuwe Stijl. Er is winst te boeken door betalende parochianen, die hun bijdrage niet indexeren, persoonlijk te benaderen en te vragen of ze iets meer willen geven. Daarnaast kunnen parochies inzetten op het herinneren van parochianen die eerder wel een bijdrage betaalden, maar nu lijken af te haken. Het is ook belangrijk om gericht niet betalende parochianen te vragen mee te gaan doen. Ik kan het niet genoeg benadrukken: Kerkbalans is van blijvend belang voor de voortgang van geloof en pastoraat in de parochies van het bisdom van Breda,” aldus Van Dieren.
 

Andere berichten