Missionarissen op bezoek (Vastenestafette)

4 april 2017

De Vastenactie is een goed moment voor missionarissen om Nederland te bezoeken. Zeeuws-Vlaanderen verwelkomt deze dagen niet alleen dokter Van de Bilt en zijn vrouw, die zich in Mumbai inzetten voor de medisch-sociale zorg, de revalidatie van gehandicapte kinderen en het vervoer van deze kinderen. Ook pater Cyriel Swinne is deze dagen te gast. In Colombia is hij een nationale bekendheid.

Pater Cyriel Swinne is een gepassioneerd verteller. Rap van de tongriem gesneden doet hij zijn verhaal. In Colombia is hij een nationale bekendheid. Als je op internet de naam van padre Cyrillo Swinne intikt, tref je hem aan in gezelschap van beroemdheden als de popzangeres Shakira. Shakira nomineerde in 2013 pater Swinne voor de CNN-Award Hero of the year. Dit vanwege zijn inzet voor de armsten in Barranquilla, een stad in het noorden van Colombia.

Barranquilla is in Colombia een belangrijke plaats. Het is de geboorteplaats van verschillende beroemde voetballers én van Shakira. Swinne somt de namen van de voetballers feilloos op, met de topclubs waar ze spelen. Pater Swinne herinnert zich de contacten met Shakira’s vader. “Op een avond klopte iemand aan de deur van mijn huis. Het was de vader van Shakira. Hij had over mij gehoord en bracht een mooi bedrag voor mijn werk.”

Dit bewijst hoe pater Swinne midden in de Colombiaanse samenleving staat. Cyriel Swinne is geboren in Sint Jansteen. Hij trad in bij de orde van de Camillianen. In 1976 ontving hij uit handen van kardinaal Alfrink de priesterwijding. Cyriel vertrok een jaar later naar Columbia. Hij heeft altijd gewerkt in deze Noord-Colombaanse havenstad, als pastoor en als directeur van een sociaal centrum. Begin maart kwam hij naar zijn geboortestreek. Op 4 april 2017 vertrekt Swinne weer naar Colombia. “Ik moet met de Goede Week en Pasen daar zijn,” verklaart hij.

Eucharistieviering in de heilige Willibrordusbasiliek
Op zondag 26 maart celebreerde pater Swinne de eucharistie in de heilige Willibrordusbasiliek. “De grootste zorg is de jeugd,” zegt hij in zijn homilie. “De Colombiaanse regering heeft vrede gesloten met de FARC, maar dat zegt onze jongeren niets. Voor hen blijft een beter bestaan onbereikbaar. Ze vluchten in drugs en geweld. Alleen al in Barranquilla sterven per dag twee jongeren als gevolg van geweld. Veel jongeren bereiken de leeftijd van 25 jaar niet eens. We moeten de spiraal van geweld doorbreken. We moeten hun de gezonde waarden van barmhartigheid, rechtvaardigheid, respect voor het leven en respect voor de natuur bijbrengen. We dienen mensen bij elkaar te brengen. Muziek speelt hierin een belangrijke rol. Geef de jongeren een trompet in plaats van een wapen, een viool een plaats van een mes, een gitaar in plaats van een geweer, een trompet in plaats van een bom.”

Casa Ludica
Pater Cyriel Swinne maakt dit concreet. Ondersteund door de Vastenactie van de parochie Onze Lieve Vrouwe Sterre der Zee richt hij het Casa Ludica op. Jongeren maken samen muziek. Zo ontwikkelen ze een gevoel voor de schoonheid van het leven. Onder het motto ‘Er zit muziek in de vrede’ zamelt pater Swinne geld in voor dit project. “We bieden de jongeren een alternatief voor het geweld. In dit centrum ontvangen jongeren muzikale en artistieke vorming. Als onderdeel van dit centrum willen we een harmonie oprichten, de Banda la Paz (de band van de vrede). Daarvoor zijn muziekinstrumenten en muziekleraren nodig.” Dit is de inzet van de Vastenactie van de parochie H. Maria, Sterre der Zee in Oost-Zeeuws-Vlaanderen.

Het project staat niet op zichzelf. Pater Swinne overhandigt een map met al zijn projecten. “Lees dit door en je weet alles,” zegt hij. Het is een indrukwekkend overzicht. Het vermeldt een gezondheidscentrum, een centrum voor kinderen met een handicap, een bejaardenhuis dat 65 arme mensen opvangt, een volksbibliotheek en een coöperatie. “We leren de mensen te sparen. Als ze dat kunnen, verstrekken we een kleine lening, zodat ze een klein bedrijf kunnen opstarten.”

Cyriel Swinne doet dit vanuit een duidelijke spiritualiteit. “Het gaat om barmhartigheid. Jezus Christus zelf is het model van de vleesgeworden barmhartigheid. We streven naar rechtvaardigheid. Dit doen we met de gemeenschap.” Binnen de maatschappij zoekt pater Swinne naar bondgenoten. Hij noemt er een aantal op: “Allereerst zijn er maatschappelijke organisaties, het bisdom, het bedrijfsleven, de universiteiten met hun know how, de pers die mijn werk bekend maakt en last but not least Onze Lieve Heer zelf.”

Andere berichten