Missionaris broeder Gerard in Zundert

26 april 2010

Missie- en ontwikkelingswerk is werk van lange adem. Al jaar en dag werkt de Zundertse trappist broeder Gerard van Wezel op het door armoede en andere rampen getroffen eiland Haïti. Op 12 januari 2010 schudde de aarde in Haïti op haar grondvesten. Duizenden gezinnen werden dakloos. Scholen en kerken stortten in. De hele samenleving was ontredderd. “Toen duidelijk werd wat de gevolgen van de aardbeving voor broeder Gerard en zijn werk waren, kwamen mensen in beweging,” zegt pastoor Verheije, pastoor van de Zundertse parochie.

Broeder Gerard
De Zundertse trappist broeder Gerard van Wezel leidt een boerderij op het eiland, een weeshuis en een opvangcentrum voor straatkinderen. “Hij is een geweldige kerel.” vertelt Toon van Peperstraten, vice-voorzitter van het kerkbestuur van de H. Trudoparochie in Zundert. “Hij weet mensen in het hart te raken en draagt zo het Haïti-virus over. ”

Zundert in actie
Zo had de aardbeving ook effecten voor de Kerk in Zundert. In Zundert trokken de mensen de portemonnee voor broeder Gerard. “Toen duidelijk werd wat de gevolgen van de aardbeving voor broeder Gerard en zijn werk waren, kwamen mensen in beweging,” zegt pastoor Verheije, pastoor van de Zundertse parochie. “Op 5 februari organiseerde de Zundertse bevolking een benefietavond voor broeder Gerard. Er traden verschillende popbands op. Ik vind het hoopvol dat deze avond georganiseerd is door dertigers.”  De benefietavond leverde zelf € 45.000,– op. Het totale bedrag dat voor broeder Gerard bijeen is gebracht loopt in de tonnen. Dit roept de vraag op naar de continuïteit van het werk van deze inmiddels 73 jaar oude broeder. “Gelukkig heeft de abdij zich ook gecommitteerd,” zegt Van Peperstraten. “De abdij blijft betrokken bij zijn projecten. De giften gaan ook via de abdij. De monniken zorgen ervoor dat alles financieel in goede banen wordt geleid. Dankzij de giften is de noodhulpverlening op gang gekomen. De boerderij en het weeshuis helpen momenteel mensen in hun eerste levensbehoeften te voorzien. Hierbij moeten we denken aan voedsel, drinken, kleding, tenten en materiaal om tenten van te maken. In de zomer komt broeder Gerard naar Zundert. Hij vertelt dan waaraan al het geld besteed is.”

Herkenbare missionaris
De betekenis van het werk van de Zundertse missionaris gaat over de grenzen van de regio Zundert heen. Toon van Peperstraten “De abdij ontvangt voor hem donaties uit het hele land.” Het geheim van het succes blijft broeder Gerard zelf. Nogmaals benadrukt Van Peperstraten dat broeder Gerard een volstrekt authentiek man is die met zijn voeten in de modder staat. “Daarbij is hij een echte monnik die zijn getijdengebed bidt en dagelijks naar de Mis gaat. Hij is herkenbaar.” Pastoor Verheije vult aan: “We geven hem, als hij in Zundert is, de ruimte om in de kerk zijn verhaal te doen. Tegenwoordig ontdekken we dat het bij ontwikkelingssamenwerking niet allereerst gaat om grote projecten. Mensen moet een gezicht hebben en broeder Gerard is zo’n gezicht. Door hem is Zundert betrokken op Haïti.”

Voor verdere informatie: www.broedergerard.nl
 

Andere berichten