Missie wereldwijd

12 februari 2007

Afgelopen week ontving elke parochie ter promotie 70 exemplaren van het blad Missio wereldwijd. Dit blad is de opvolger van Missieinteraktie. Het wordt uitgegeven door Missio Nederland. Kerkgangers kunnen kennismaken met dit blad en zich erop abonneren. Een abonnement kost 10 Euro per jaar en in 2007 de helft van de prijs.

Missio Wereldwijd verschijnt zes keer per jaar. Het is full color en rijk geïllustreerd De periodiek wordt uitgegeven in samenwerking met Missio te Aken en  Kontinente, het missietijdschrift van de Duitse orden en congregaties. Missio wereldwijd vraagt nadrukkelijk aandacht voor de postie van de Kerk in derde-wereldlanden en wil  zo een brug slaan tussen gelovigen in Nederland en daar. Het laat vooral het geluid horen van gewone mensen, die zijn geraakt door de persoon van Jezus Christus en zijn Boodschap. Zo vult het een leemte in katholiek Nederland dat het al jaren zonder eigen missietijdschrift heeft moeten stellen.

Het eerste nummer heeft een gevarieerde inhoud. Serieuze artikelen worden afgewisseld met korte berichten en luchtig strooigoed. Diepgravend zijn de artikelen over catechisten in Laos en de dialoog tussen christenen en moslims in Nigeria. Luchtiger de kinder- en kookrubriek. Keukenprinsen en prinsessen kunnen hun hart ophalen met een recept voor Struisvogelspiesjes in portsaus.

Een abonnement is te bestellen bij: missio@missio.nl

 

 

Andere berichten