Misdienaarsweekend 2015

30 september 2015

In het weekend van 25 tot en met 27 september werd voor de vijftiende keer het Misdienaarsweekend van het bisdom van Breda in en rond de Michaëlkerk in Breda gehouden. Op vrijdagavond was de ontvangst. Alle misdienaars en acolieten werden toegesproken en verwelkomd door Annemiek Waij, stafmedewerker van het vicariaat Breda. Toen bleek al gauw dat de kinderen en jongeren uit alle hoeken van het bisdom naar Breda waren gekomen.

Pastoraal werkster Ineke Leemput is lid van de werkgroep die het weekend organiseert. “Het thema van het weekend werd neergezet door middel van het verhaal van de Toren van Babel.” Naast het Bijbelverhaal was er een verhaal van wetenschappers. Ineke: “De wetenschappers, die ook werkelijk aanwezig waren, maakten zich druk over het wel of niet goed functioneren van robotten. Kortom, in het weekend kwam steeds weer naar voren hoe je elkaar verstaat en dat je veel kunt bereiken wanneer je samenwerkt.”

“Heel goed kwam dit naar voren in de werkwinkels van vrijdagavond en de resultaten mochten er zijn. Er werd ondertussen veel gelachen en gediscussieerd hoe je zaken kon oplossen. Vrijdag werd een kort nachtje. Ieder had nog te veel energie om te slapen.”

Zaterdag konden de deelnemers, mede dankzij een gift van bedevaartgangers naar Beauraing en een deurcollecte die was gehouden, een busreis maken naar Nemo in Amsterdam. In dit technologiemuseum kunnen jong en oud zelf experimenten doen over wetenschappelijke en technische ontwikkelingen. Ineke: “We hebben erg genoten. Het avondprogramma was wat rustiger er werd een tekenfilm gedraaid rond het thema samenwerken.”

Het hoogtepunt was, zoals ieder jaar, de zondagochtend met de eucharistieviering, waarin iedere misdienaar of acoliet mocht dienen. “Het was een groot feest. Voldaan en met een ‘tot ziens, tot volgend jaar!’ mochten we het weekend afsluiten. Met dank aan alle vrijwilligers en niet te vergeten Jongerenkoor Princenhagedie ervoor gezorgd hebben om dit weekend zo feestelijk te maken.”

Eucharistieviering in de H. Michaelkerk op zondagochtend 27 september.

 

Andere berichten