Mis voor de overleden bisschoppen

11 april 2016

Mis voor de overleden bisschoppen

Op zondag 17 april celebreert emeritus vicaris-generaal Vincent Schoenmakers de jaarlijkse eucharistieviering voor de overleden bisschoppen van Breda.. De viering vindt plaats in de H. Antoniuskathedraal en begint om 10.30 uur.

De kathedrale cantorij onder leiding van Jan Schuurmans verzorgt de gezangen.

Geruime tijd werd deze mis speciaal opgedragen voor bisschop De Vet, die in 1967 overleed. De viering vindt jaarlijks plaats op een zondag in de buurt van zijn sterfdag (27 maart). In 2014 was het voor het eerst dat er ook gebeden werd voor bisschop Muskens. Hij stierf op 17 april 2013.
 

Andere berichten