Minister-president in gesprek met delegatie vanuit de kerken

15 september 2016

“Het is goed als we elkaar met enige regelmaat spreken.” Dat welkom gaf minister-president Mark Rutte aan de delegatie van de kerken, die dinsdag 13 september bij hem op bezoek was in het torentje. Ook vakminister Ard van der Steur en enkele ambtenaren woonden het gesprek bij. Mgr. Liesen maakte deel uit van de delegatie namens de kerken, als vicevoorzitter van de Rooms-Katholieke Bisschoppenconferentie.

Enkele jaren geleden was er een dergelijk overleg geweest in het Catshuis. Sindsdien waren er nogal wat verschuivingen in de bemensing van de kerkelijke posten. De ontmoeting diende dan ook om elkaar persoonlijk te ontmoeten, zodat mensen van de kerk en de overheid elkaar gemakkelijk weten te vinden op momenten dat het nodig is.

Het gesprek ging vooral over de plaatselijke inzet van vrijwilligers. De kerk is de grootste vrijwilligersorganisaties van Nederland en de inzet van deze mensen is van belang in een tijd dat participatie een kurk is waarop de samenleving drijft. De delegatieleden gaven verschillende voorbeelden van inzet van vrijwilligers, variërend van de vluchtelingenhulp tot zorg voor mensen aan de onderkant van de samenleving.

 

Andere berichten