‘Mij geschiede naar Uw woord’ thema bisdombedevaart Lourdes

5 oktober 2008

‘Mij geschiede naar Uw woord.’ Dit is het thema waaronder de diocesane bedevaart naar Lourdes plaatsvindt in mei 2009. ‘Mij geschiede naar Uw woord’ zijn de woorden die Maria sprak tot de engel die haar de geboorte van Jezus aankondigde (Lucas 1, 26-38).

In beweging komen
Bisschop Van den Hende: "Maria nodigt uit om in beweging te komen als antwoord op Gods roepstem. De levensweg van Maria is helemaal verbonden met God. Hetzelfde kun je zeggen van Bernadette. Het mag ook voor ons gelden in ons persoonlijke leven en voor ons als Kerk van Breda." Maria is de patroon van het bisdom Breda. Het patroonsfeest wordt jaarlijks gevierd op Maria Tenhemelopneming.

‘Mij geschiede naar Uw woord’ is een rijk thema dat invulling zal krijgen in het inhoudelijke programma tijdens de bedevaart en door het onderweg zijn met elkaar.

Reisinformatie
Het bisdom werkt voor de reis samen met VNB Nationale Bedevaarten. De werving van pelgrims loopt via het netwerk van contactpersonen van het Lourdeswerk. Binnen enkele weken zal informatiemateriaal over de bisdomreis beschikbaar komen voor de parochies.

Het bisdom Breda pelgrimeert van 20 tot 28 mei naar Lourdes.
Bus: vertrek 20 mei – terugkomst in Nederland 28 mei
Trein: vertrek 21 mei – terugkomst in Nederland 28 mei
Vliegtuig: vertrek 22 mei – terugkomst in Nederland 27 mei

Klik hier voor het Lourdeswerk in het bisdom Breda.

Andere berichten