Michaëlkerk sluit tijdelijk de deuren

1 juni 2007

In het weekend van 9 en 10 juni 2007 neemt de parochie Breda-Oost afscheid van de Michaëlkerk. Deze wordt afgebroken. Op de plaats van het gebouw komt een appartementencomplex, waaraan een nieuwe kerk gebouwd wordt.

Revolutionair gebouw
De Michaëlkerk was van 1968 tot 2001 bisschopskerk voor het bisdom Breda. De kerk werd is ontworpen door J. Kirch uit Leiden en in 1959 door bisschop J. Baeten gewijd. In die jaren gold de Michaëlkerk als een revolutionair kerkgebouw. Architect Kirch koos voor een zaalachtige ruimte zonder zijbeuken. Het altaar werd naar voren geplaatst. Men beschouwde de kerk allereerst als de ‘vergaderzaal’ van het Volk Gods.

Intrek in Markuskerk
De parochiekern van Breda-Oost zal tijdelijk zijn intrek nemen in de Markuskerk aan het Hooghout te Breda. De PKN-gemeente biedt voor de tijd van de nieuwbouw gastvrijheid aan de kerkgangers van de Michaelkerk. Op zaterdag 9 en zondag 10 juni vinden verschillende activiteiten plaats om dit afscheid te markeren.

Activiteiten voor (oud)-wijkbewoners
Zaterdagmiddag 9 juni zijn er van 14.00 tot 16.00 u. diverse activiteiten voor kinderen zoals een ballonnenwedstrijd, workshops schilderen, een bijbelleeswedstrijd en muziek. Van 16.00 tot 17.30 uur is er een receptie voor alle (oud)-parochianen en (oud)-wijkbewoners.
Vroegere pastorale beroepskrachten van de Michaëlparochie en priesters die in deze kerk hun wijding ontvingen zijn ook uitgenodigd. Om 19.00 uur begint de eucharistieviering. Bisschop Ernst en pastoor-deken W. Wiertz zijn de celebranten. De overige pastorale beroepskrachten zullen assisteren. Hierna volgt een feestelijke avond. Deze wordt, met medewerking van de jongeren uit de parochie, afgesloten met een stille aanbidding van 00.30 tot 1.00 uur in taize-sfeer

Allerlaatste viering
Zondag 10 juni vindt om 10.00 uur de allerlaatste eucharistieviering in de Michaëlkerk plaats. Daarna worden het Allerheiligste, een kelk, het kruis, de paaskaars en het evangelieboek in processie tijdelijk overgebracht naar de Markuskerk.

Andere berichten