Mgr. Van den Hende spreekt met studenten Bovendonk over kerktop in Rome

19 maart 2019

Op zaterdag 16 maart was Mgr. Van den Hende te gast op de Priester- en Diakenopleiding Bovendonk. Hij sprak met de studenten over de kerktop over seksueel misbruik van minderjarigen. Deze werd in februari in Rome gehouden (21-24 februari 2019). Mgr. Van den Hende nam eraan deel als voorzitter van de Nederlandse bisschoppenconferentie.

De bisschop van Rotterdam besprak met de studenten het onderzoek van de heer Deetman (2011) over seksueel misbruik van minderjarigen en het onafhankelijke Meldpunt Seksueel Misbruik RKK dat in het verlengde van de aanbevelingen van Deetman werd ingericht. Dit Meldpunt bracht in december 2017 zijn Eindverslag uit. Daarin rapporteert het uitvoerig over de wijze waarop in de periode 2011-2018 werd gewerkt aan erkenning, genoegdoening en hulpverlening.

Ook zette de bisschop voor de studenten de pijlers van de preventie-aanpak uiteen. Dit zijn de Gedragscode Pastoraat, de VOG voor pastorale beroepskrachten en die ook geldt voor bepaalde vrijwilligers in de parochies, de antecendenten verklaring en het nieuwe Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag. Bij actuele klachten van misbruik van minderjarigen wordt het OM meteen op de hoogte gesteld.

Mgr. Van den Hende tijdens de kerktop in Rome. (Foto: Katholiekleven.nl)

De bisschop drukte de studenten op het hart om zich tijdens de studie goed op de hoogte te stellen van het onderwerp en de regelingen ter zake misbruik en de preventie ervan, ter wille van een veilige Kerk, en zich te blijven informeren over het onderwerp door met name de berichtgeving op de website van de bisschoppenconferentie rkkerk.nl te volgen en nieuwsberichten op de bisdomwebsites.

Preventie van seksueel misbruik is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. In een video, die aan het eind van de kerktop in Rome werd opgenomen, vertelt Mgr. Van den Hende dat preventie een aandachtspunt moet zijn van alle geledingen in de Kerk. De bisschop doet erin een oproep om pijn en schaamte om te zetten in toeleg op preventie. Hij vraagt daarom om extra aandacht voor preventie: “Schaamte en de zwaarte van het onderwerp seksueel misbruik van minderjarigen moeten ons niet verlammen. Dan juist is de omvorming belangrijk naar een grote alertheid voor de preventie die is afgesproken in ons land.”

“Preventie is een belangrijke opdracht,” benadrukt de bisschop in de video. “Er zijn steeds wisselingen van de wacht in parochies en instellingen. En er zijn steeds andere mensen die betrokken zijn op de Kerk. Maar laten we dan zorgen, dat die pijlers van de preventie steeds worden nageleefd. En dat schaamte en de zwaarte van het onderwerp ons niet verlammen, maar we met toewijding het goede doen ten gunste van de preventie.”

Bekijk de video:

Andere berichten