Mgr. Van den Hende publiceert boek bij 12,5-jarig bisschopsjubileum

29 juni 2019

‘Bouwen aan een netwerk van liefde.’ Zo heet het boek met teksten van Mgr. Van den Hende dat op zondag 30 juni in Rotterdam wordt gepresenteerd. Het boek verschijnt bij gelegenheid van het 12,5-jarig bisschopsjubileum (2006-2019) en bevat onder meer de catecheses van de bisschop tijdens de WJD’s van 2008, 2011 en 2016. Mgr. Van den Hende was bisschop van Breda tussen 2007 en 2011.

Themajaren
In het boek van de bisschop is uitgebreid aandacht voor internationale themajaren, zoals het Jaar van het Geloof en het Heilig Jaar van de Barmhartigheid, en voor diocesane themajaren, zoals het Jaar van Gebed. Momenteel viert het bisdom Rotterdam het Jaar van de Roepingen. Een lezing van de bisschop over roeping op de landelijke impulsdag in Utrecht (2018) sluit het boek af. Ook is er aandacht voor de katholieke sociale leer.

De teksten in de bundel zijn in chronologische volgorde opgenomen, maar verzameld en geordend aan de hand van de opbouw van de Catechismus van de Katholieke Kerk (CKK). “De ratio van deze ordening en opbouw is dat alle gelovigen geroepen zijn om de schat van de Blijde Boodschap van generatie op generatie door te geven door het geloof te verkondigen, het te beleven in een broederlijk delen en het te vieren in liturgie en gebed (cf CKK 3)”, schrijft de bisschop van Rotterdam in het voorwoord.

Ten dienste van de Kerk
Mgr. Van den Hende: “Ten diepste leeft in mij het besef dat het ambt van bisschop niet een project is van mijzelf, maar ten dienste staat van de Kerk, die als gemeenschap van geroepenen door de verrezen Heer gezonden wordt om in de wereld van vandaag het evangelie te verspreiden, ter wille van de voortgang van ons leven in geloof en tot de opbouw van het rijk van God.”

Tijdens de presentatie op 30 juni houdt Marc Bollerman een korte inleiding op het boek. Hij was jongerenwerker van het Bisdom Breda, waar Mgr. Van den Hende in 2006 bisschop-coadjutor werd en in 2007 Mgr. Muskens als bisschop opvolgde. Marc is nu directeur bij Stichting Mara in Rotterdam.

Andere berichten